Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Informace pro občany - různé

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa
Informace oddělení registru silničních vozidel

Co musí provozovatel vozidla splnit do 30. 6. 2004?
 

Provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel jsou povinni dle zákona 56/2001 Sb., § 89 odst. 5 do 30. 6. 2004 uvést údaje v registru silničních vozidel do stavu odpovídajícímu skutečnosti. To znamená dát do souladu údaje na vozidle s technickým průkazem vozidla (číslo karoserie „VIN“, typ motoru, barva, vlastník vozidla) a registrem vozidel. Správnost údajů byla osvědčována registrem vozidel vylepováním stříbrné registrační nálepky. Vylepování této nálepky bylo vyhláškou č. 401/2003 Sb. s účinností od 1. prosince 2003 zrušeno.

 

Je nutno mopedy a pracovní stroje registrovat?


Mopedy, motokola a pracovní stroje samojízdné uvedené do provozu před 1. červencem 2001 není nutno od 1. září 2003 již registrovat na příslušných registračních místech. Tuto změnu zavedla novela zákonu č. 193/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mopedy, motokola (s trvale zabudovaným motorem v neustálém záběru) a samojízdné pracovní stroje uvedené do provozu nebo zakoupené po 1. červenci 2001 povinnosti registrace v případě, že budou provozovány na pozemních komunikacích, podléhají.

 

Současně novela zákona stanovuje, že není nutno registrovat pracovní stroje přípojné, které účelově a technicky slouží pro práce v zemědělství a to bez ohledu na jejich dobu vzetí do provozu.
 

Zveřejněno dne: 15.10.2010   Datum poslední aktualizace: 10.04.2014
Zodpovědná osoba: Valštýn Václav