Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

   

Fond obnovy historické architektury

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomika
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro rok 2016 dotační program na podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště.

Fond obnovy historické architektury (FOHA) se zřizuje k poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice, Vésky. Dále je FOHA určena pro obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

 

Příspěvky poskytované z FOHA jsou přísně účelově vázány. Mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, resp. na práce investiční povahy.

Žádosti o dotace z FOHA s příslušnými přílohami se předkládají od 1. února do 31. března 2016 na Útvar městského architekta, budova Masarykovo nám. 19.
 

Kontaktní osoba:

Libuše Hradilová

Útvar městského architekta
tel.: 572 525 242
e-mail: libuse.hradilova@mesto-uh.cz

 

 

Související dokumenty

O programu FOHA (typ souboru: pdf; velikost: 307 kB)

Pravidla pro poskytování příspěvků z FOHA (typ souboru: pdf; velikost: 90 kB)
Žádost o poskytnutí dotace (typ souboru: pdf, velikost: 200 kB)

Povinné přílohy k žádosti (formát: pdf, velikost: 128 kB)

Návrh smlouvy (formát: doc, velikost: 103 kB)

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 14.01.2016
Zodpovědná osoba: Hradilová Libuše