19.05.2017
Úplná uzavírka křižovatky Obchodní / Hradební číst více
12.04.2017
Omezení provozu na parkovišti u OD Centrum číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Dopravní průzkum

Tento dokument je zařazen v kategorii: Doprava
Sběr dat pro zpracování generelu dopravy

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice zadala u společnosti UDIMO, spol. s r. o. zpracování dokumentu „Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“. Dokument si klade za cíl řešit dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii těchto měst s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí, včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.

Pro zpracování generelu dopravy je nutný sběr dat, který již částečně proběhl v závěru roku 2014. V únoru 2015 je stále realizován dopravní sociologický průzkum domácností, který je zaměřen na zjištění běžného dopravního chování a obvyklých přepravních vztahů obyvatel měst. Dále probíhá průzkum využití městské hromadné dopravy.
Žádáme Vás o pochopení a děkujeme za ochotu a spolupráci s osobními tazateli. Vámi poskytnuté informace budou zpracovávány anonymně a budou použity výhradně k odborným účelům. Kontaktní osobou za UDIMO, spol. s r. o. Ing. Pavel Roháč, pavel.rohac@udimo.cz.

 

Zveřejněno dne: 16.02.2015   Datum poslední aktualizace: 17.02.2015
Zodpovědná osoba: Pavlíček Dušan