20.12.2016
Svozový kalendář odpadu na rok 2017 - Mařatice
Stažení souboru (191,7KB)
20.12.2016
Svozový kalendář odpadu na rok 2017 - Jarošov
Stažení souboru (191,0KB)
20.12.2016
Svozový kalendář odpadu na rok 2017 - centrum
Stažení souboru (158,2KB)
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

   

Podpora třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředí
Motivační spot na podporu třídění odpadu ve městě Uherské Hradiště

Jedná se o motivační spot na podporu a především zpopularizování problematiky třídění odpadů mezi občany města i širokou veřejností. Jelikož je dlouhodobým cílem zvyšovat množství vytříděného odpadu ve městech a regionech, a to z důvodu minimalizování vývozu komunálního odpadu na skládky, je předmětný krátký film výborným návodem, jak jednotlivé odpady třídit, kam vytříděný odpad odkládat a především v jakém stavu.
 

V první části filmu získá divák informace o množství vytříděného odpadu ve městě Uherské Hradiště, o možnostech třídění i o provozu a pracovních dobách dvou sběrných dvorů nacházejících se na území města. Další části jsou přímo zaměřeny na třídění jednotlivých druhů odpadů, a to bioodpadu, plastů, komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, co do kterého druhu odpadu patří i jak je s ním dále naloženo.
 


 


 


 


 


 


 

Zveřejněno dne: 13.01.2016   Datum poslední aktualizace: 06.01.2017
Zodpovědná osoba: Kočí Zuzana