Mladí se setkali se starostou

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvojMěsto
V Redutě proběhla první veřejná neformální beseda se starostou města věnovaná převážně žákům, studentům a mládeži všeobecně.

Beseda primárně určená pro mladou generaci se konala ve středu 20. ledna 2016 v komorním sále Reduty. Myšlenka uspořádat neformální debatu s mladými lidmi vzešla z veřejného fóra, které město pořádá každoročně už od roku 2009. Zde je jeden stůl už tradičně vymezen mládeži (tzv. stůl mládeže), a náměty z něj zaujaly představitele města.

 

„Postřehy mladých jsou pro mě velice zajímavé a zpětná vazba je důležitá. Preferuji přímý kontakt, a proto jsem uvítal besedu, kde jsme si mohli o různých oblastech povykládat. Mezi hlavní témata patřily např. modernizace skateparku, klub pro mládež, ale probíraly se i závažnější věci, jako je bývalá věznice nebo dostupnost MHD. Byl jsem mile překvapen, co všechno mladí vnímají,“ řekl starosta Ing. Stanislav Blaha.

 

Diskutovaná témata:

  • Sportování v centru města (přiblížení sportu, divácké zázemí, sloučení více sportovních aktivit na jednom místě)
  • Modernizace skateparku
  • Workoutové hřiště
  • Nedostačující prostory pro klub mládeže
  • Dostupnost Studentského náměstí MHD (chybí zastávka)
  • Podpora začínajících kapel
  • Parkování na sídlišti Východ
  • Věznice

Na množství otázek ke skateparku byla reakce starosty jasná: „Podporujeme tuto aktivitu a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, projekt je zatím nazván Happy line, a zahrnuje i boxy na kola vč. servisního setu a informačních tabulí na autobusovém a vlakovém nádraží. V případě, že žádost bude úspěšná, předpokládáme zahájení realizace v červenci 2016“.

 

Výstavba workoutového hřiště by podle starosty také mohla začít už v letošním roce, pravděpodobně v parku Smetanovy sady.


Prostory pro mládež lze řešit, ale je nutné specifikovat potřeby a účel. Začínající kapely by mohly začít spolupracovat s Klubem kultury. Oblast dopravy je pak podle Stanislava Blahy prioritou města a kontinuálně se řeší řada s ní souvisejících problematik.

 

Dlouhou reakci vyvolalo téma věznice. Město s ní má velké plány, ale nedostává se podpory ze strany vlastníka, jímž je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rekonstrukce by se pohybovala v řádech stovek milionů. „I tak se této významné památky nevzdáme, protože je část naší historie a nás samých“, vyjádřil se starosta Blaha.

 

 

Beseda se starostou UH 

Miroslava Gajdošová a Jan Pášma
Zveřejněno dne: 21.01.2016   Datum poslední aktualizace: 21.01.2016
Zodpovědná osoba: Gajdošová Miroslava