26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Platby za odpady

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaMěsto
Vzhledem k období, kdy jsou ve městě Uherském Hradišti aktuální platby za odpady, uvádíme několik zásadních otázek a odpovědi k této problematice.

Kolik činí poplatek za odpad a do kdy se musí zaplatit?

 

Výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stejná, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku za odpad je 31. května 2016.
 

Nárok na osvobození, úlevu (např. studenti, osoby dlouhodobě žijící v zahraničí) lze uplatnit pouze do 31. května každého roku na Ekonomickém odboru Městského úřadu Uherské Hradiště.

Od 1. 1. 2015 došlo ke změnám v obecně závazné vyhlášce a to:
- osvobozeny jsou děti do dovršení 1. roku věku
- úleva ve výši 250,00 Kč se poskytuje poplatníkům do dovršení 18. roku věku

 

Poplatek za odpad platí též fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500,00 Kč (vlastník je povinen se přihlásit).

 

Jaké byly další zásadní změny v platbách za odpady?

 

Oproti loňskému roku žádné, nicméně znovu připomínáme, že:

 

a) Za odpady nyní platí každá fyzická osoba (včetně dětí) zvlášť, nikoliv celá domácnost hromadně jako tomu bylo do roku 2012.
b) Poukázky na úhradu poplatku za odpad nejsou již dodávány do jednotlivých domácností. V roce 2013 byl dodán každé fyzické osobě, která má na území města Uherské Hradiště trvalý pobyt, informační dopis s jedinečným variabilním symbolem, který slouží k úhradě poplatku za odpad. Jméno plátce, číslo účtu a variabilní symbol byly uvedeny na konci informačních dopisů.

 

Důvodem změny byla potřeba přesné identifikace plateb, popř. nedoplatků u každého jednotlivého poplatníka.
Při dřívějších platbách společných plátců stále častěji docházelo k nesrovnalostem a to bylo zatěžující jak pro úřad, tak i pro společného plátce. Od roku 2013 má každý poplatník svůj daňový účet a nemůže tak dojít k žádným omylům (pokud je dobře zadán variabilní symbol).

Jaký hrozí postih za neuhrazení poplatku?

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří poplatníkovi městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku (§ 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, současně článek 7. obecně závazné vyhlášky č. 11/2015)
 

Jakým způsobem má občan zaplatit?

V případě, že bude občan hradit poplatek za odpad přímo v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště, stačí vzít s sebou dopis/y nebo číslo/a variabilního symbolu plátce/ů a po zaplacení poplatku mu bude vystaven doklad o zaplacení. Vzhledem k nadměrnému zatížení pokladny v období placení poplatků za odpad doporučujeme majitelům běžných účtů zaplatit poplatky prostřednictvím svého internetového bankovnictví. Vyhnou se tak frontám a nepříjemnému čekání.
Pokud bude občan hradit poplatek za odpad na poště, je nutné vyplnit poštovní poukázky zvlášť za každého plátce včetně přiděleného variabilního symbolu. Totéž platí i v případě bezhotovostních plateb převodem z účtu. Je nutné uvádět jednotlivé variabilní symboly. Pokud nebudou správně a jednotlivě uvedeny variabilní symboly za každého plátce/osobu zvlášť, nebo budou chybně vyplněny anebo chybět, nebude možné platbu přiřadit a poplatek za odpad bude vyměřen platebním výměrem a vymáhán.
Jestliže některým občanům činí jednorázová úhrada potíže, doporučujeme uhradit část poplatku za odpad postupně, samozřejmě s uvedením variabilního symbolu a dodržením splatnosti do konce května. Dále je možné dohodnout s právním odborem splátkový kalendář.

 

Co když občan svůj variabilní symbol ztratil či zapomněl?

 

V takovém případě je možné obrátit se na ekonomický odbor, který po ověření totožnosti občanovi jeho jedinečný variabilní symbol sdělí. Údaje s variabilními symboly budou mít k dispozici i pracovnice na pokladně.
 

Pokladní hodiny pokladny Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19:


- pondělí a středa 08.00 - 11.00,  12.00 – 16.30
- úterý a čtvrtek  08.00 – 11.00,  12.00 – 14.00
- pátek               08.00 – 11.00,  12.00 - 13.00

Číslo účtu: 19-1543078319/0800 vedený u České spořitelny a.s.
Výše poplatku za rok 2016: 500,00 Kč/osoba
Splatnost poplatku: 31.05.2016

 

 
Platby za odpady v jednotlivých městských částech

 

Platby za odpady je možné uhradit přímo ve vaší městské části. Zaměstnanci Městského úřadu Uherské Hradiště za vámi přijedou v níže uvedených termínech.

 


SADY

 

18.4 Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
20.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
 

MAŘATICE

 

26.4. Místní knihovna 9-12 hod.
28.4. Místní knihovna 9-12 hod.
 

VÉSKY

 

2.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
4.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
 

JAROŠOV

 

10.5. Místní knihovna 9-12 hod.
12.5. Místní knihovna 9-12 hod.
 

MÍKOVICE

 

16.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
18.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.

 

 


 

Zveřejněno dne: 18.03.2016   Datum poslední aktualizace: 18.03.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan