26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Městská policie: přecházíme na digitální kamery

Tento dokument je zařazen v kategorii: Majetek městaOchrana obyvatelMěsto
Zastaralý kamerový systém v Uherském Hradišti dostane novou podobu. Všechny analogové kamerové body budou přestavěny na digitální. Zvýší se tím kvalita přenosu i flexibilita ovládání kamer. Zkvalitní se i pořízený záznam a jeho archivace. Náklady na přestavbu dosáhnou zhruba 3, 3 milionů korun.

Rada města Uherské Hradiště schválila dne 22. března výsledek zadávacího řízení na stavební práce pod názvem "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Uherské Hradiště".
 

Dosavadní analogový městský kamerový dohledový systém bude přestavěn na digitální IP kamerový dohledový systém, včetně jeho rozšíření. Pro připojení kamerových bodů a propojení serverů přenos bude využita stávající optická metropolitní síť. "Analogové kamery budou demontovány a nahrazeny digitálními IP kamerami, kromě dvou nejnovějších kamer na objektu Aquaparku, u kterých bude digitalizace dosaženo enkodéry," řekl velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.
 

Nově budou zřízeny dva nové kamerové body : na ul. Sportovní (bod č. 18) a Měšťanská beseda (bod č. 19). Pozice většiny kamerových bodů zůstane zachována, dojde u nich pouze nahrazení stávajících analogových kamer za IP digitální kamery a za tímto účelem budou doplněny potřebné převodníky, aktivní prvky a upraveny přenosové trasy. U některých kamerových bodů dojde také ke změně pozice. Na tzv. „velíně“ budou kompletně nahrazeny stávající monitory, zobrazovací PC a záznamové zařízení.
 

Kamerový systém je pro město důležitý. "Při získávání informací z kamer je možné nejen mít trvalý přehled o bezpečnostní či dopravní situaci ve městě, ale zejména provést operativní zásahy našich strážníků," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Kamerový systém v Uherském Hradišti se podle něj v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků, a prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality. "Je nutné, aby byly monitorovány lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality, projevy vandalismu, výtržnictví, sprejerství a podobně," zaznělo z úst velitele Pauříka.
 

Po uskutečnění digitalizace má město, společně s městskou policií, v plánu postupné rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému až na 27 kamerových bodů, v závislosti na finančních možnostech města.
 

Předpokládaný termín realizace stavby: od 04.04.2016 do 04.08.2016
Vybraný uchazeč: PERFECTED s.r.o.
 

Zveřejněno dne: 23.03.2016   Datum poslední aktualizace: 23.03.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan