26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Rezidentní parkování

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaMěsto
V Uherském Hradišti - Tůních by měla vzniknout pilotní zóna rezidentního parkování. Shodlo se na tom vedení města Uherské Hradiště s obyvateli dané lokality na veřejném projednávání v pondělí 9. května. Plány města si vyslechl zcela zaplněný komorní sál Reduty. Rezidentní zóny plánuje město postupně zavádět v lokalitách s převládající bytovou zástavbou.

"V současné době je připravována koncepce a pilotní projekt v lokalitě Tůně, který bude v případě zájmu místních obyvatel realizován v letošním roce. Pokud by se systém osvědčil, je zájmem města jeho zavedení i v jiných částech města," uvedl starosta města Stanislav Blaha. Jedním dechem zmínil, že záměr vychází od občanů samotných. "Nejde o represi, ani záměr vydělávat na parkování. Je nutné hovořit o nutné regulaci z důvodu omezených prostorových možností pro parkování. Chceme výrazně zvýhodnit občany města v dané lokalitě a umožnit jim parkovat v místě bydliště." Rezidentní zóna, konkrétně „Zóna zákazu stání mimo vozidel s platnou parkovací kartou“ by zvýhodňovala místní obyvatele, ale současně by, za určitých podmínek, nevylučovala parkování i jiných vozidel.

 

"V Tůních je zhruba 350 bytů a současný počet legálních veřejných parkovacích míst je 85. Přesto zde podle nočního sčítání fyzicky parkuje průměrně 171 vozidel. Přes den je zase oblast zatížena parkováním lidí, kteří například pracují v centru města a vyhýbají se poplatku za parkování. To chceme změnit," vypověděl místostarosta Zdeněk Procházka, který má na starosti dopravu. Podle místostarosty je regulaci parkování v Tůních nutné spojit i s navýšením počtu legálních parkovacích míst v zóně. "Přestože jsme limitováni omezeným prostorem, je možné kapacitu legálních parkovacích míst operativně navýšit úpravou dopravního značení na cca 140 míst," dodal místostarosta. 
 

Pokud město rezidentní parkování v Tůních zavede, byl by poplatek pro rezidenty (fyzické osoby s trvalým pobytem ve vyznačené zóně) symbolických 100 korun za rok, podmínkou je právní vztah k vozidlu, pro které je požadováno vystavení parkovací karty. Takzvaný abonent (např. osoba, která má v místě firmu nebo provozovnu) by pak měl platit 6000 korun za rok. Jednorázová krátkodobá parkovací karta (návštěvy, řemeslníci, atd.) by stála 10 korun na hodinu.

 

Parkování v Uherském Hradišti:
 

V Uherském Hradišti je regulované parkování rozděleno do tří parkovacích zón, se základní sazbou 10,- Kč za první hodinu parkování. V dalších hodinách je parkování regulováno dle zóny sazbou od 10,- do 40,- Kč za hodinu parkování. Pro dlouhodobé parkování jsou ve městě zřízena 4 velká záchytná parkoviště s parkovným 20 korun na den.

 

V majetku a správě města je celkem cca 1 327 placených veřejných parkovacích míst v centru města. Jinak je v Uherském Hradišti (včetně městských částí) celkem 4 630 veřejných parkovacích míst v majetku a správě města, nezpoplatněných je celkem 3 303 parkovacích míst.

V současné době má město dostatečnou kapacitu parkovacích míst v historickém centru a jeho blízkém okolí, což společně s regulačním nástrojem, kterým je systém zpoplatnění, vytváří fungující systém bez zásadních dlouhodobých problémů s parkováním v centru. Kde má město problémy s parkováním, jsou lokality s převládající obytnou zástavbou. Rostoucí stupeň automobilizace výrazně převyšuje kapacity pro parkování budované na sídlištích při jejich vzniku. Tento neutěšený stav vede k živelnému parkování, kdy je mnohdy na hraně zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci. 
 

Zveřejněno dne: 10.05.2016   Datum poslední aktualizace: 10.05.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan