26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obyvatelé Štěpnic řekli, co jim nejvíce vadí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvojDopravaŽivotní prostředíMěsto
Zlepšit údržbu veřejných ploch, vybudovat centrální dětské hřiště či vyřešit problematiku parkování jsou tři z dlouhé řady přání, která mají obyvatelé sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti. První možnost k vyjádření svých názorů a tím i příležitost přímo se podílet na plánování regenerace prostředí, ve kterém žijí, měli obyvatelé Štěpnic ve čtvrtek 12. května, v rámci nově vznikajícího projektu revitalizace sídliště. Za klady na svém sídlišti lidé považují například klidnou dopravu nebo množství zeleně.

První možnost k vyjádření svých názorů a tím i příležitost přímo se podílet na plánování regenerace prostředí, ve kterém žijí, měli obyvatelé Štěpnic ve čtvrtek 12. května, v rámci nově vznikajícího projektu revitalizace sídliště. Za klady na svém sídlišti lidé považují například klidnou dopravu nebo množství zeleně.

 

Setkání mělo dvě zásadní části - moderovanou procházku a veřejné setkání v místní základní škole (ZŠ Za Alejí). V průběhu procházky, kterou moderovala Ing. arch. Jitka Ressová, byly v diskuzi s obyvateli přímo v terénu popsány a analyzovány jednotlivé části sídliště a jejich problematika. Na následném plánovacím setkání proběhla formou brainstormingu analýza současného stavu sídliště v kategoriích pozitiv i negativ a návrhy na doplnění a rozvoj vybavení a aktivit. Jednotlivá zapsaná hesla byla pak obodována a tím byly označeny priority (každý účastník měl 6 bodů, které přiřazoval podle vlastního uvážení). V druhé části se při skupinové práci nad mapami řešily jednotlivé typy prostorů na sídlišti a navrhovala se konkrétní řešení.
 

S návrhem architektonicko-urbanistické studie revitalizace sídliště Štěpnice se budou občané moci seznámit na Veřejném projednání ve středu 22. června 2016, od 17:00, ve školní jídelně Základní školy Za Alejí

 

 

Pozitiva – co je dobré, co funguje, co je potřeba zachovat:

1. Klidná doprava – doprava pouze osobní, bez průjezdu velkých nákladních automobilů … 1 bod
2. Hodně stromů a zeleně … 1 bod
3. Fungující svoz odpadů … 1 bod
4. Dostatek parkovacích míst … 1 bod
5. Léčivé rostliny, které rostou přímo na sídlišti … 1 bod
6. Blízko do přírody (Kunovský les, řeka Morava)
7. Blízko do města
8. MHD má okružní linku kolem sídliště
9. Dobrá občanská vybavenost – knihovna, nákupní středisko, lékař, lékárna, pošta, ZŠ, MŠ, nemocnice
10. Nově upravená sportoviště
11. Fungující dětské centrum
12. Fungující místní komise
13. SOU nabízí levné služby (kosmetika, manikúra, …)
14. Napojení na cyklostezky (podél Moravy, na Kunovský les)
15. Restaurace Masaro
16. Fungující samosprávy bloků
17. Nízká kriminalita, pocit bezpečí

Negativa – jaké jsou problémy, co nefunguje, co je potřeba řešit:

1. Stav nákupního střediska, SOU a okolí … 14 bodů
2. Nedostatek parkovacích míst … 10 bodů
3. Špatné povrchy parkovišť … 10 bodů
4. Neexistuje sběrný dvůr, vznikají černé skládky u popelnic … 10 bodů
5. Špatné povrchy chodníků … 8 bodů
6. Navržené parkoviště místo travnatého fotbalového hřiště … 8 bodů
7. Chybí vymezení (oplocení, uzavření) dětských hřišť – volný přístup psů (exkrementy), znečišťování sociálně slabými skupinami (nedopalky, …) … 7 bodů
8. Chybí komunitní centrum, klubovna … 6 bodů
9. Chybí obchody – cukrárna, textil, masna, … … 5 bodů
10. Nedostatečný provoz MHD o víkendu a večer … 4 body
11. Špatný stav a povrch nájezdů na hráz … 4 body
12. Bezdomovci na zastávkách MHD a u Alberta … 3 body
13. Hráz podél řeky Moravy – uzavření, chybí přístupy … 3 body
14. Chybí městský útulek pro zvířata … 3 body
15. Špína před Albertem (prostor kolem košíků, …) … 3 body
16. Chybí piknikové plochy vybavené mobiliářem, případně přístřeškem … 3 body
17. Nedostatečná šířka chodníků na hlavních pěších tazích … 3 body
18. Chybí lavičky na sídlišti … 2 body
19. Nevhodný povrch před železničním mostem (recyklát) – vyšlapávají se chodníčky okolo … 2 body
20. Chybějící a nejednotný mobiliář na sídlišti … 2 body
21. Stav povrchu travnatého fotbalového hřiště – nerovný povrch, díry … 2 body
22. Stav zeleně podél Olšávky … 2 body
23. Nedostatečná údržba veřejných ploch – sekání trávy bez sběru zeleně, omezení údržby tam, kde se někdo stará o předzahrádku, neposekaná tráva podél plotu domova důchodců, neprovádí se výměna písku v pískovištích, neprovádí se řez volně rostoucích keřových skupin … 2 body
24. Chybí koše na psí exkrementy … 1 bod
25. Chybí lavičky podél řeky směrem k čističce … 1 bod
26. Chybí ohrazený výběh pro psy … 1 bod
27. Nedostatečné osvětlení před Albertem i na sídlišti (veřejné osvětlení je zarostlé do stromů) … 1 bod
28. Bufet před Albertem – shromažďování asociálních živlů … 1 bod
29. Medovice na autech pod lipovými alejemi … 1 bod
30. Znečišťování rohů paneláků psy
31. Myší díra je nebezpečné místo, cyklisté neslézají z kola
32. Nezakrytá pískoviště na dětských hřištích (psi, ptáci, …)
33. Chybí dětská hřiště pro různé věkové kategorie dětí
34. Chybí zastávka MHD na trase mezi sídlištěm Štěpnice a autobusovým nádražím
35. Neudržovaná zeleň pod hrází podél Moravy směrem k sídlišti
36. Nejasné majetkoprávní vztahy kolem Kunovského lesa, nejasné další fungování jako rekreačního zázemí, nejistota
37. Parkování na Husově ulici (hlavní pěší tah do města) – kolize automobilů, cyklistů a pěších
38. Nedostatečná šířka silnice na příjezdu k ZŠ
39. Výstavba Nových Štěpnic (zahuštěná bez volných veřejných ploch) zatíží veřejné plochy na sídlišti
40. Nejednotné osvětlení – barevnost, typ svítidel
41. Světelný smog
42. Chybí pravidelný sběr velkoobjemového odpadu
43. Chybí rozdělení pěší a cyklistické dopravy na chodnících na sídlišti
44. Chybí podzemní parkoviště
45. Stav Olšávky
46. Nedodržování omezené rychlosti na okružní komunikaci – kolize s chodci

 

Návrhy:
1. Zlepšit údržbu veřejných ploch … 6 bodů
2. Vybudovat centrální dětské hřiště … 4 body
3. Řešit parkovací stání, počet parkovacích míst … 4 body
4. Vyřešit borovice napadené sypavkou – postřik … 3 body
5. Zlepšit zimní údržbu chodníků … 3 body
6. Zprovoznit cukrárnu … 2 body
7. Umístit cvičební stroje pro dospělé … 2 body
8. Posílit čistotu a bezpečnost … 2 body
9. Vytvořit polosoukromé předzahrádky … 1 bod
10. Vyznačit parkovací stání (nalinkovat) na parkovišti před Albertem … 1 bod
11. Doplnit dostatečně vysoké retardéry na okružní silnici … 1 bod
12. Zbudovat toalety a hygienický box v blízkosti centrálního dětského hřiště … 1 bod
13. Zlepšit vybavení pro sport … 1 bod
14. Pořádat kulturní akce … 1 bod
15. Zprovoznit malé obchody – masna, textil
16. Rekonstruovat parkoviště před Albertem
17. Řešit příjezd k ZŠ a MŠ
18. Zbudovat basketbalové hřiště


 

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 16.05.2016   Datum poslední aktualizace: 16.05.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan