Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Kontrolní mechanismus na straně úřadu

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaStátní správaMěsto
Mezi odesílatelem datové zprávy a e-podatelnou musí být na straně úřadu „kontrolní mechanismus“, kterým je antivirová ochrana včetně ochrany proti datovým zprávám, které mají chybný formát.

Internet, který je hlavním prostředím pro připojení e-podatelen, je velmi málo regulovaným médiem. Každý z připojených uživatelů se zde vystavuje riziku neoprávněného přístupu do systému nebo zasažení škodlivým kódem, a proto je nutné se těmto hrozbám bránit.

 

Úřad musí tedy před přijetím jakékoli datové zprávy do e-podatelny ověřit, zda daná zpráva neobsahuje škodlivý software nebo zda její formát nemůže poškodit její aktiva. Pokud by k této kontrole nedošlo a zprávy zasažené viry nebo jiným škodlivým kódem byly e-podatelnou přijaty, mohly by způsobit nenapravitelné škody. Takto zasažené zprávy mohou být uloženy jen mimo e-podatelnu, a to pouze tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost informačního systému úřadu ani bezpečnost zpracovávaných informací. Pokud je v možnostech úřadu tyto zprávy odděleně a bezpečně uložit, například do antivirových trezorů, je vhodné, aby uloženy byly, a tak byly k dispozici pro možnost případného řešení sporů a dokazování.

 

Je na uvážení úřadu, zda bude informovat odesilatele o přijetí takto poškozené datové zprávy. Doporučuje se však maximální obezřetnost, neboť řada „zavirovaných“ zpráv při doručení „maskuje“ elektronickou adresu odesilatele. V takovém případě by prosté „odpovězení“ bylo zasláno na elektronickou adresu, ze které zpráva nebyla odeslána.

 

Datové zprávy, které neprošly úspěšně výše uvedenou kontrolou, nejsou považovány za doručené.
 

Zveřejněno dne: 13.07.2010   Datum poslední aktualizace: 23.04.2014
Zodpovědná osoba: Krátký Kamil