26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Pořízení nového územního plánu

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvojMěsto
Město zahájilo pořízení nového Územního plánu Uherského Hradiště. Klíčový rozvojový dokument města se dočká nové podoby. Důvodů pro pořízení nového územního plánu je několik.

Platný Územní plán Uherské Hradiště, podle nějž dnes stavební úřad rozhoduje, je takřka pět let starý. Za tuto dobu se podmínky na území města mění a územně plánovací dokumentace tedy nevyhnutelně zastarává. Rovněž je třeba reagovat například na nové koncepční dokumenty (nově pořízený Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, aj.), zpracované pozemkové úpravy a celou řadu dalších, nových poznatků.
Všechny tyto skutečnosti vyhodnocuje a shrnuje tzv. Zpráva č. 1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště, která byla schválena zastupitelstvem města dne 22. února. 2016 (usnesením č. 137/11/ZM/2016/Veřejný). Ve svém závěru zpráva doporučuje jako nejefektivnější řešení pořídit zcela nový územní plán. Toto doporučení se navíc setkává s aktuální dotační podporou z programu IROP.
 

Zastupitelstvo města proto na svém zasedání dne 13. června 2016 schválilo Zadání Územního plánu Uherské Hradiště. Schválení zadání je nezbytným krokem pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele územního plánu a podání žádosti o dotační prostředky v programu IROP.

 

Termín schválení nového územního plánu se předpokládá zhruba na přelomu let 2018 a 2019.
 

Ing. Martin Ševčík,
Útvar městského architekta

Zveřejněno dne: 21.06.2016   Datum poslední aktualizace: 21.06.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan