26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - sídliště Tůně

V reakci na články v tisku a pro upřesnění informací uvádíme skutečnosti týkající se plánovaného zavedení pilotního projektu rezidentního parkování na sídlišti Tůně v Uherském Hradišti.

TISKOVÉ POHLÁŠENÍ
11. ČERVENCE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

 Město Uherské Hradiště v souvislosti se vznikem pilotního projektu rezidentního parkování na sídlišti Tůně nemá v plánu rušit dětské hřiště a na jeho místě ve vnitrobloku sídliště Tůně budovat parkoviště.

 

Změna dopravního značení je v předmětném území řešena za účelem zavedení pilotního projektu rezidentních zón v rámci města Uherského Hradiště a zjednodušeně se dá říci, že se za pomoci svislého a vodorovného dopravního značení zlegalizují parkovací místa a tím by měli být ochráněni obyvatelé uvedené lokality.

 

V praxi by to mělo znamenat, že ten, kdo nemá v daném území platnou „rezidentní/abonentní“ parkovací kartu, nebude moci v lokalitě parkovat. Obyvatelé, pro které je mnohdy obtížné zaparkování v blízkosti bydliště (např. z důvodu obsazení parkovacích míst občany dojíždějícími do města za prací) by tak měli jistotu zaparkování v dané lokalitě. Nutno podotknout, že všechny výše popsané skutečnosti se obejdou bez stavebních zásahů a tedy i rušení zeleně, nebo např. dětského hřiště. Veřejná prostranství na sídlišti Tůně byla opravena v roce 2012 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, a proto je také, s ohledem na udržitelnost projektu, stavební zásah do těchto ploch vyloučen. Veškeré případné úpravy dopravního značení budou provedeny na stávajících plochách.

 

V měsíci květnu 2016 proběhlo veřejné projednání, na kterém občané mohli vznést své připomínky. Navrhovanou úpravu obyvatelé v naprosté většině kvitovali.

 

V současné chvíli město Uherské Hradiště zpracovává aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť. Po jejím zpracování, se kterým bude seznámena i veřejnost, se budeme zabývat optimalizaci dětských hřišť. Říct tedy nyní, zda a jak se budou dětská hřiště upravovat, je holý nesmysl, což se týká i zmíněné lokality Tůně.

 

Jak už bylo řečeno dříve, jedná se o pilotní projekt v rámci města Uherské Hradiště, proto pokud v průběhu jeho užívání budou zjištěny nedostatky, budeme jimi zabývat a budeme je řešit. Našim cílem je zajistit pro občany města Uherské Hradiště co možná nejkvalitnější podmínky pro život.

 

Zdůrazňujeme, že město přistoupilo k pilotnímu projektu rezidentního parkování v Tůních na základě požadavků místních obyvatel a v žádném případě se nejedná o jakékoliv restriktivní opatření.
 

Zveřejněno dne: 11.07.2016   Datum poslední aktualizace: 11.07.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan