26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Město Uherské Hradiště má opět velmi vysoký rating

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaMěsto
Mezinárodní ratingová agentura Moody’s ohodnotila znovu po roce hospodaření města Uherské Hradiště. Diplom s hodnocením předala dne 28. července starostovi města Stanislavu Blahovi analytička organizační složky Moody’s Public Sector Europe, Ing. Dagmar Urbánková.

Dne 13. 5. 2016 byla vydána ratingová zpráva, jež uděluje městu Uherské Hradiště tyto známky:
 

Mezinárodní rating subjektu: A2
Národní rating subjektu: Aa3.cz
Výhled: Stabilní

 

Analytička Moody´s Dagmar Urbánková předává hodnocení starostovi města Stanislavu Blahovi

  

Zdůvodnění uděleného ratingu (Moody´s):
Rating města Uherské Hradiště na úrovni A2 (mezinárodní rating) a Aa3.cz (národní rating) zohledňuje velmi dobrou finanční pozici města, podpořenou především přebytky hospodaření v posledních třech letech, výraznými finančními rezervami, jež kryjí celkový dluh města, a vysokou úrovní řízení rozpočtu a investic.
 

Starosta města Ing. Stanislav Blaha:
"Spolupráci s ratingovou agenturou jsme zahájili již v roce 1999, abychom získali něco navíc oproti běžnému auditu. Ratingové hodnocení je totiž významným doplňkem poskytovaných informací, neboť postihuje veškerá agentuře známá rizika hospodaření měst. Je také podkladem pro rozhodování investorů, bank a obchodních partnerů o spolupráci s městem – například v podobě nižších úrokových sazeb u úvěrů, či snadnější prokazování finančního zdraví u žádostí o dotace. A nakonec - může být též impulsem k novým obchodním kontraktům v oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou.
Udělené velmi vysoké ratingové hodnocení znamená nejen to, že město hospodárně využívá prostředky v oblasti základního zabezpečení svých potřeb, ale zároveň se dokáže dále rozvíjet."

 

Příklady investičních akcí v roce 2016:
• Rekonstrukce silnic za 13,1 mil. Kč (např. ul. Květinová za 6 mil. Kč, Na Mrmově za 3 mil. Kč)
• Rekonstrukce chodníků za 9,6 mil. Kč (např. chodníky ul. 1. máje za 4,7 mil. Kč nebo v Jarošově při hl. silnici za 1,4 mil. Kč)
• Rekonstrukce interiérů ve Slováckém divadle za 5 mil. Kč
• Rekonstrukce a dostavba sportovních zařízení za 7 mil. Kč (zejména fotbalový stadion)
• Výměna svítidel na sídlišti Východ za 4,8 mil. Kč (z toho letos 3,4 mil. Kč)
• Projektová dokumentace na modernizaci učeben škol za 3,7 mil. Kč


Hospodaření města:
Výsledek hospodaření za první pololetí 2016 vykazuje přebytek ve výši 55,1 mil. Kč, přičemž byly uhrazeny kapitálové výdaje ve výši 26 mil. Kč, na které byly získány investiční dotace ve výši 9,1 mil. Kč. V dalších měsících je předpoklad dokončování plánovaných investic v objemu více jak dvojnásobně vyšším než za první pololetí. Současně budou zpracovány projektové dokumentace a investiční záměry umožňující v následujících letech další rozvoj města. Dle pracovního návrhu rozpočtů a výhledů na další roky (2017 až 2022) by mělo město uhradit významnou část svých úvěrů (z 186,6 mil. Kč k 1. 1. 2017 by měly dluhy klesnout na 55,8 mil. Kč ke konci plánovaného výhledu v roce 2022). Současně jsou plánovány investiční výdaje za cca 373 mil. Kč, z nichž nejvýznamnější bude rekonstrukce Základní umělecké školy v objemu 66 mil. Kč (v letošním roce je zpracována projektová dokumentace za dalších 1,3 mil. Kč). I přes plánované významné snížení úvěrové zátěže, rozsáhlých investičních výdajů a zachování finanční podpory kulturních, sportovních, sociálních a dalších současných aktivit města, by měl ke konci plánovaného rozpočtového výhledu (tj. k 1. 1. 2023) městu zůstat dostatek volných finančních prostředků na realizaci dalších aktivit.

 

Výtah z ratingové zprávy ZDE
 

Zveřejněno dne: 28.07.2016   Datum poslední aktualizace: 28.07.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan