26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Partnerské město Mayen oslavilo 725 let

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město
Oslavy 725. výročí udělení městských práv a každoroční slavnost Stein-und Burgfest se konaly o druhém zářijovém víkendu v německém partnerském městě Mayenu. Kromě zástupců Uherského Hradiště přijali pozvání k oslavám ještě představitelé dalších partnerských měst Godalming (Velká Británie) a Joigny (Francie).

V pátek vpodvečer se všechny delegace zúčastnily slavnostního zahájení výstavy „Mayener Ansichten“ (Pohledy na Mayen), sobota byla věnována zahájení slavností Stein-und Burgfest, současně se konal Den přátelství /Den Evropy. "Pro tuto příležitost připravily spolky přátel ze všech zemí prezentaci partnerských měst formou propagačních a turistických materiálů a poskytováním informací všem zájemcům," informovala radní města Uherského Hradiště a předsedkyně Spolku přátel města Mayen Blanka Rašticová.

 

U příležitosti dne přátelství předal primátor Mayenu Wolfgang Treis delegacím partnerských měst jubilejní dar - faksimile listiny Rudolfa I. Habsburského z 29. 5. 1291, kterou byla městu Mayenu udělena městská práva. "My jsme za město Uherské Hradiště předali partnerskému městu k výročí plaketu akademického sochaře Jiřího Vlacha, na níž jsou zobrazeny dominanty Uherského Hradiště," prozradil člen rady města František Rochovanský. Součástí programu byly koncerty dechové hudby a studentského pěveckého sdružení.

 

V rámci oslav byla slavnostně odhalena plastika akademického sochaře Zdeňka Tománka „Door Future“, kterou věnovala Nadace Lapidea a Městská spořitelna v Mayen městu Mayen k výročí, plastika je umístěna v rozáriu areálu místního hradu Genoveva.

 

Nedělní program byl koncipován jako vyvrcholení oslav, delegace se zúčastnily spolu s představiteli města, politických stran, místních spolků a cechů nejprve slavnostní mše v kostele Herz Jesu (Srdce Ježíšovo), poté se uskutečnil slavnostní průvod městem. Následoval slavnostní program na náměstí, jehož součástí byl koncert dechové hudby mayenského sboru dobrovolných hasičů, proslov primátora města, včetně slavnostního naražení sudu piva, které bylo uvařeno u příležitosti oslav.

 

Delegace partnerských měst byly rovněž pozvány k prohlídce v květnu otevřeného Muzea karnevalu (masopustu) a ateliéru malířky a grafičky Mariky Kohlhaas, která je členkou předsednictva Spolku přátel Mayen – Uherské Hradiště.

 

Družební styky s městem Mayen trvají již více než 22 let a jsou nejrozvinutějšími ze všech pěti současných mezinárodních partnerství Uherského Hradiště.
 

Zveřejněno dne: 14.09.2016   Datum poslední aktualizace: 14.09.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan