28.04.2017
Nová posila pro úklid veřejných prostor číst více
28.04.2017
Sídliště 28. Října - první etapa obnovy číst více
26.04.2017
Regenerace veřejné zeleně na Mariánském náměstí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nová koncepce dětských hřišť

Tento dokument je zařazen v kategorii: Majetek městaSportŽivotní prostředíMěsto
Dětská hřiště ve špatném stavu, absence moderních herních prvků a náměty a přání od občanů byly hlavními důvody ke zpracování Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, jejíž znění posvětili na začátku prosince zastupitelé. Na rok 2017 je plánována modernizace šesti dětských hřišť (včetně jednoho sportoviště) v celkových nákladech ve výši cca 2.3 milionu korun.

"Po zmapování stavu dětských hřišť a sportovišť jsme zjistili, že je většina z nich ve špatném stavu, dřevo na některých prvcích je ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit, případně vyměnit celé herní prvky," nechal se slyšet radní František Elfmark, který má agendu kolem dětských hřišť na starost. Podle jeho slov je nutné hřiště nejen opravit, ale i zatraktivnit, třeba za použití lezeckých stěn či lanových pyramid a věží.

 

Předmětná koncepce zahrnuje zmapování současného stavu dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť ve městě Uherské Hradiště. Byl proveden terénní průzkum, zaznamenán jejich počet i rozmístění, docházková vzdálenost, takže město má ucelenou a podrobnou představu o stavu a počtu dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť. "Na jednotlivá hřiště byly rovněž vytvořeny pasportizační listy, které zahrnují celkový stav hřiště, jeho povrch, věkovou skupinu navštěvující předmětné hřiště, foto hřiště a výčet herních prvků a mobiliáře," popsal Elfmark.

 

Koncepce zahrnuje návrh optimalizace a revitalizace sítě dětských hřišť, dětských koutků a sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech Sady, Vésky, Míkovice, Mařatice a Jarošov, konkrétní doporučení včetně prezentace konkrétních herních prvků, časový a finanční přehled zajištění realizace koncepce v letech 2017 – 2027. Při zpracování byly využity poznatky z terénu, sociodemografické charakteristiky města s ohledem na předpokládaný vývoj, aktuální trendy a inspirativní podněty z jiných měst. Mezi obyvateli jednotlivých místních částí proveden dotazníkový průzkum, jehož výsledky jsou taktéž součástí koncepce. Dotazníky byly rozdány v množství cca 1 000 ks, vráceno jich bylo celkem 296.

 

Aktuálně je ve městě Uherské Hradiště 54 dětských hřišť a 21 hřišť sportovních, která jsou ve správě Odboru správy majetku města. Do roku 2027 se neplánuje žádné rapidní snížení jejich počtu, dle koncepce by v budoucnu mělo jít o zrušení maximálně dvou neperspektivních dětských hřišť a jednoho sportoviště.

 

-JP-
 

Zveřejněno dne: 12.12.2016   Datum poslední aktualizace: 12.12.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan