26.04.2017
Regenerace veřejné zeleně na Mariánském náměstí číst více
20.04.2017
Vynikající pedagogové převzali ocenění číst více
19.04.2017
Město si připomene výročí osvobození číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Kvůli dotaci zdraží stočné, město rozdíl zaplatí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaMajetek městaŽivotní prostředíMěsto
Výše stočného pro odběratele z městských částí Míkovice a Vésky napojené na kanalizaci v majetku města Uherského Hradiště se od nového roku zvýší. Místo původních 37,14 Kč/m3 vzroste na 44,16 Kč/m3 (s DPH). Odběratelé ale ve výsledku zdražení nepocítí, město totiž rozdíl uhradí. Výše ceny vodného se pro rok 2017 nemění.

V loňském roce byly obě městské části – Míkovice i Vésky napojeny na kanalizační síť a městskou čistírnu odpadních vod. Město Uherské Hradiště projekt realizovalo s využitím dotace Operačního programu Životní prostředí.

Podle pravidel operačního programu byla nová kanalizace pronajata Slováckým vodárnám a kanalizacím, a.s., které při určování výše ceny stočného pro nadcházející pětileté období musí vycházet ze schváleného, tzv. finančního modelu projektu.

"Finanční model schvaluje poskytovatel dotace, tzn. Státní fond životního prostředí. Tento model pak po započtení provozních nákladů, množství fakturované vody a dalších stanoví cenu stočného pro části města využívající kanalizaci vybudovanou s podporou OPŽP," vysvětlil ředitel Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Lubomír Trachtulec.

Odlišná cena stočného vyplývá podle z dotačních pravidel OPŽP pro jednotlivé obce nebo města, kterým byla dotace poskytnuta. Kromě místních částí Vésky a Míkovice se jedná ještě o města Bojkovice a Kunovice a obec Bílovice. Důvodem je návratnost investice do rekonstrukce dotovaného majetku, která je povinně stanovena ve smlouvě o poskytnutí dotace.

"Město cenu nemohlo nijak ovlivnit. Jde o jeden z důkazů, že poskytování dotací rozbíjí solidární cenu. Na druhou stranu nechceme, aby lidé na dotace dopláceli, pro rozdíl domácnostem vykompenzujeme," konstatoval starosta města Stanislav Blaha s tím, že nyní se hledá nejschůdnější postup. Zdůraznil, že bez podpory Operačního programu Životní prostředí nebylo napojení obou městských částí na městkou kanalizaci a čističku možné. "ČOV Vésky plnila požadované hodnoty vypouštěného znečištění problémově a její budoucí provoz byl z technického a ekonomického pohledu neudržitelný," konkretizoval starosta.

Předmětem projektu „Převedení odpadních vod z místních částí Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště“ bylo účelné řešení likvidace splaškových odpadních vod místních částí Vésky a Míkovice. Čistírna odpadních vod Vésky byla zrušena, čistírenské a kalové nádrže byly odstraněny. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce a doplnění kanalizace městské části Vésky a doplnění kanalizace v Míkovicích.
 

Zveřejněno dne: 20.12.2016   Datum poslední aktualizace: 20.12.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan