03.04.2017
Návrh usnesení XVII. zastupitelstva města číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Návrh usnesení XVI. zastupitelstva města

Tento dokument je zařazen v kategorii: Samospráva
Termín zasedání zastupitelstva města 27. 2. 2017

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště
konající se dne 27.2.2017


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště


I. Zastupitelstvo města schvaluje


program 16. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Složení návrhové a volební komise


I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. složení návrhové komise:

Předseda: Mgr. Michal Kolář
Členové: Josef Sátora
             Pavlína Jagošová
             JUDr. Dana Šilhavíková

 1. složení volební komise:

Předseda: Květoslav Tichavský
Členové: František Prachman
             MUDr. Ivan Karpeles
             Ing. Radomíra Šipková


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové opatření města č. 12/2016


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Rozpočtové opatření č. 12/2016 provedené radou města dle podmínek stanovených zastupitelstvem města.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové opatření města č. 01/2017 a 02/2017


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

 1. Rozpočtové opatření č. 01/2017, provedené radou města dle podmínek stanovených zastupitelstvem města.
 2. Informaci o stavu rezervy na spoluúčasti dotačních projektů podaných městem Uherské Hradiště, uvedenou v příloze důvodové zprávy.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. Rozpočtové opatření č. 02/2017 dle důvodové zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2017 má tuto skladbu: viz příloha usnesení č. 1
 2. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
 3. Závazný vzor smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 3. 2017.
 4. Pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice, IČ 6283307, se sídlem 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice, Na Příkopě 217, poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč a uzavření darovací smlouvy o jeho poskytnutí.
 5. Organizační složce státu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ 70887306, se sídlem 76001 Zlín - Příluky, Přílucká 213, poskytnutí investiční dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení


I. Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení:

 1. panu L. H. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši 85 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22% p. a.,
 2. paní M. O. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši 185 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 3. paní M. K. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Sady ve výši 110 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Sadech s úrokovou sazbou 0,31 % p. a.,
 4. paní G. C. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 5. paní M. K. ░░░░ ░░░░ ░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 09 Uherské Hradiště - Míkovice ve výši 100 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Míkovicích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 6. paní M. V. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 06 Uherské Hradiště ve výši 200 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 7. Společenství vlastníků domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ Uherské Hradiště, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 80 tis. Kč na provedení stavebních úprav v bytovém domě č. p. 702 na ul. Štefánikova v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 8. paní M. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,22% p. a.,
 9. panu Ing. R. M. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 50 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,33 % p. a.,
 10. panu T. H. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti - Jarošově s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 11. panu L. CH. ░░░░ ░░░░ ░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši 394 tis. Kč na provedení stavebních úprav bytu v bytovém domě č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 12. paní A. B. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši 72 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 13. paní Ing. R. J. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░ , 686 01 Uherské Hradiště - Vésky ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Véskách s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 14. paní M. M. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 15. panu P. CH. ░░░░ ░░░░ ░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ ░ , 686 05 Uherské Hradiště - Mařatice ve výši 200 tis. Kč na provedení stavebních úprav a udržovacích prací u rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti - Mařaticích s úrokovou sazbou 0,33 % p. a.,
 16. Společenství vlastníků jednotek ░░░░ ░░░ Uherské Hradiště, se sídlem ░░░░ ░░░░ ░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav v bytovém domě č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,
 17. panu P. K. ░░░░ ░░░░ , bydliště ░░░░ ░░░░ , 686 01 Uherské Hradiště ve výši 500 tis. Kč na provedení stavebních úprav rodinného domu č. p. ░░░░ ░░░░ ░░░ v Uherském Hradišti s úrokovou sazbou 0,22 % p. a.,

a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěru a zajištění závazku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační program "Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště"


I. Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu " Podpora činnosti spolků z rozpočtu města Uherské Hradiště v roce 2017 užívajících prostor ve správě Klubu kultury Uherské Hradiště" těmto subjektům:

 1. Folklorní soubor Kunovjan, z.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 708 93 063, ve výši 70 277,-- na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
 2. Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště, o.s., se sídlem Pivovarská 488, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 265 43 851, ve výši 632 250,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100
 3. Hradišťánek, se sídlem Praporce 1132, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 708 93 136, ve výši 145 125,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
 4. Cifra, z.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 265 23 213, ve výši 101 250,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
 5. Dětský Folklórní Soubor Omladinka, o.s., se sídlem č.p. 198, 687 03 Huštěnovice, IČ 012 45 872, ve výši 57 719,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.
 6.  Divadelní spolek UH, o.s., se sídlem Hradební 1198, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 226 89 842, ve výši 67 500,-- Kč na úhradu nákladů spojených se zkouškami spolku dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2016 uzavřené mezi příjemcem dotace a příspěvkovou organizací Klub kultury Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Hradební 1198, IČ 000 92 100.

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační program "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 

poskytnutí účelových dotací z Fondu sociální pomoci a prevence v rámci dotačního programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017" těmto subjektům:

 1. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Denní stacionář, ve výši 62.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
 2. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Poradnu rané péče, ve výši 30.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
 3. Diakonie ČCE - středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 65267991, pro Podporu samostatného bydlení, ve výši 10.000,- Kč na mzdy, dlouhodobý majetek, vzdělávání a služby.
 4. Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1, IČ 26708451, pro Centrum Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdové a provozní náklady, služby, případně na vzdělávání a supervizi.
 5. Naděje, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČ 00570931, pobočka Otrokovice: Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice, pro pracoviště Uherské Hradiště, Průmyslová 712, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
 6. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro Domácí pečovatelskou službu, Nám. Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 120.000,- Kč na mzdy.
 7. Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 44018886, pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP, Nádražní 29, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 20.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
 8. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČ 29314747, pro PC v Uherském Hradišti, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 40.000,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek, provozní náklady a školení.
 9. Společnost Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ 60557621, pro Kontaktní centrum v Uherském Hradišti, Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 200.000,- Kč na mzdy a provozní náklady.
 10. Akropolis, z.s., Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 28552709, ve výši 60.000,- Kč na mzdové a provozní náklady, případně na nákup materiálu a didaktických pomůcek.

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační program "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí roku 2017"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 

poskytnutí účelových dotací z Fondu kultury v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje kultury v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:

 1. Slovanská unie, z.s., IČ: 481 33 396, Lohniského 853/8, Hlubočepy 152, Praha 5 ve výši 15 000 Kč na projekt: Polská a chorvatská kultura - Dny slovanské kultury 2017 - na technické zabezpečení akcí realizovaných na území města Uherské Hradiště,
 2. Taneční soubor Hradišťan, z.s., IČ: 228 45 402, Jalubí 324 ve výši 10 000 Kč na projekt: Moravský kabaret - na technické zabezpečení akce na území města Uherské Hradiště, na platbu autorských práv a tantiém, náklady na údržbu krojů a kostýmů,
 3. Cifra, z.s., IČ: 265 23 213, Hradební 1198, Uherské Hradiště ve výši 15 000 Kč na projekt: Cifra uvádí svého hosta - na dopravu, nájem sálu a služby s tím spojené,

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační program "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017"


I. Zastupitelstvo města nevyhovuje
 

žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu mládeže a vzdělávání v rámci dotačního programu "Program rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání v I. pololetí roku 2017" následujícímu subjektu:

 1.  Sbor dobrovolných hasičů Uherské Hradiště-Míkovice, Na Příkopě 217, 686 09 Uherské Hradiště-Míkovice, IČ 62833073 ze dne 6.12.2016, na projekt: Hasiči Míkovice - na nákup požární stříkačky, z důvodu - žádost byla podána i do jiného dotačního programu města Uherské Hradiště.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017"

I. Zastupitelstvo města schvaluje
 

poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017" následujícím subjektům:

 1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti ve výši 269 500 Kč na hlavní činnost v oblasti sportu - opravy, údržba, revize (min. 30,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie za předpokladu splnění následujících podmínek uložených usnesením ZM č. 289/18/ZM/2013/1 ze dne 16.9.2013:

a) Dotace bude určena pouze na hlavní činnost v oblasti sportu
b) Dotace na energie bude poskytnuta ve výši max. 80 % celkových nákladů na energie hlavní činnosti, nejvýše však může činit polovinu celkově poskytnuté dotace v daném roce.

 1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl atletiky na provoz atletického a volejbalového areálu v Uh. Hradišti - pronájem kurtů, opravy, údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, ve výši 139 000 Kč.
 2. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři mládeže, registrační a soutěžní poplatky, ve výši 33 000 Kč.
 3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí, doprava na utkání, trenéři mládeže, propagace, ve výši 17 000 Kč.
 4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, ve výši 14 000 Kč.
 5. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na utkání a turnaje, rozhodčí, trenéři mládeže, ve výši 72 000 Kč.
 6. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, doprava na závody, trenéři mládeže, startovné, ve výši 95 000 Kč.
 7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 469 56 808, oddíl sportovní kulturistiky a fitness na pokrytí závodní činnosti - startovné, doprava, ve výši 5 000 Kč.
 8. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným funkcím (hlasatel, časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 320 000 Kč.
 9. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 603 70 238, na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách na zimním stadionu v Uh. Hradišti, ve výši 230 000 Kč.
 10. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, na sportovní činnost - startovné, licence, ve výši 12 000 Kč.
 11. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 485 05 803, na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 30 000 Kč.
 12. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 485 05 803, na provoz a údržbu sportoviště - energie, údržba sportovní plochy, ve výši 3 000 Kč.
 13. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 046 94 236, na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti, trenéři mládeže, doprava na zápasy, rozhodčí, ve výši 25 000 Kč.
 14. Tenisový klub Uherské Hradiště, U Moravy 827, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 005 58 079, na provoz tenisových kurtů - opravy, údržba, energie, ve výši 15 000 Kč

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
 

II. Zastupitelstvo města nevyhovuje

 

žádosti o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2017" tomuto subjektu:

 1. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Míkovice, Na Příkopě 217, 686 09 Míkovice, IČ: 628 33 073, žádost podána dne 06.12.2016, na pořízení nové požární stříkačky - z důvodu: nejedná se o zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště v 1. pololetí roku 2017
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

vyhodnocení hospodaření dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště a dosažení věcných efektů za rok 2016.
 

 II. Zastupitelstvo města schvaluje
 

poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště 

 • 100 000 Kč na výměnu okenních konstrukcí a dveří v přízemí domu č. p. 419 v ulici Jana Blahoslava v Uherském Hradišti

žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, IČ 46256300, se sídlem ulice Jana Blahoslava 419, Uherské Hradiště  

 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem.


 

 III. Zastupitelstvo města nevyhovuje
  

poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště 

 • na výměnu plastových okenních konstrukcí ve 2. a 3. NP domu č. p. 160 v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti

žadatel: KOVAK, spol. s r. o., IČ 46904743, se sídlem Havlíčkova ulice 160, Uherské Hradiště.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotační programy města Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017


I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sportu města Uherské Hradiště, dle předloženého návrhu, s účinností od 28.02.2017.
 2. Program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na II. pololetí roku 2017:

a) pro obnovu historické architektury
b) pro životní prostředí
c) pro mládež a vzdělávání
d) pro sport
e) pro kulturu
f) pro cestovní ruch
g) pro sociální pomoc a prevenci
h) pro oblast bydlení - úvěry
 

dle předloženého návrhu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Záměry města


I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 6080/20 o celkové výměře 1 179 m2 a na pozemek p. č. 6080/13 o celkové výměře 1 334 m2, oba v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, společnosti REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ 255 48 034, za kupní cenu 650 Kč/m2 + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
 2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře 1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti LiFera s.r.o., Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 70 642, za kupní cenu 611 Kč/m2 za předpokladu současného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení dešťové kanalizace DN 300 v celkové délce 29,09 bm a DN 200 v celkové délce 3,11 bm do-na část pozemku p. č. 533/7 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště dle GP č. 886-2/2017, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby dešťové kanalizace DN 300 a DN 200, pro povinného LiFera s.r.o., Jaktáře 1794, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 70 642, a oprávněného město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, bezúplatně, na dobu neurčitou s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva a pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí kupující, náklady na vypracování geometrického plánu uhradí prodávající
 3. převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku původní p. č. 241/2 o výměře 75 m2 (dle GP č. 885-1/2017 nově vzniklý pozemek p. č. 241/2 o celkové výměře 75 m2) v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu P. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za kupní cenu 900 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem (správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vypracování geometrického plánu) uhradí kupující
 4. přijetí pozůstalosti po zemřelém R. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , spočívající v nabytí id 2/48 pozemku p. č. 470/14 o celkové výměře 145 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, id 1/2 pozemku p. č. 470/6 o celkové výměře 252 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště a id 1/6 pozemku p. č. 602 o celkové výměře 1 127 m2 v k.ú. Vésky, s podmínkou odstranění všech zástavních práv exekutorských podle §69a exekučního řádu zapsaných na příslušných LV, na nichž jsou výše uvedené podíly na nemovitých věcech zapsány
 5. nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem městem Uherské Hradiště vzniklých výstavbou "Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Sadová a ul. Lomená" - součástí investiční akce byla pokládka ochranných HDPE trubek Metropolitní sítě, jedná se o položení 2 ks HDPE trubek v trase rekonstruovaného chodníku, délka trasy je 492 bm, celková délka položených trubek je 984 bm, za celkovou cenu nemovité věci dle rozpočtu zhotovitele včetně započtení podílu vedlejších nákladů ve výši 755 800 Kč včetně DPH; dle přesné specifikace uvedené v Příloze č. 1 v důvodové zprávě
 6. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 180 o celkové výměře 185 m2 v k.ú. Vésky, jehož součástí je budova č. p. 64, za celkovou kupní cenu 500 000 Kč, od pana F. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , zastoupený insolvenční správkyní JUDr. Alenou Pšejovou, Ph.D., advokátkou, Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž, IČ 662 35 090
 7. směnu a následné uzavření směnné smlouvy na část pozemku původní p. č. 2055/10 o výměře 17 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 2055/11 o celkové výměře 17 m2), na část pozemku původní p. č. 3023/81 o výměře 10 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 nově vzniklý pozemek p. č. 3023/155 o celkové výměře 10 m2), oba v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 za původní pozemek p. č. 437/144 o výměře 46 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 díl označený jako "d" o výměře 46 m2) a část původní p. č. 437/43 o výměře 1 m2 (dle GP č. 2787-49/2016 díl označený jako "c" o výměře 1 m2, díly "c" a "d" sloučeny do pozemku p. č. 437/144 o výměře 47 m2), vše v k.ú. Mařatice, v podílovém vlastnictví pana L. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ - podíl id. 9/20, paní A. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ - podíl id. 9/20 a paní M. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ - podíl id. 1/10, s doplatkem v celkové výši 7 000 Kč (poměrem dle velikosti podílů) ve prospěch pana L. S. ░░░░ ░░░░ , paní A. S. ░░░░ ░░░░ ░░░ a paní M. S. ░░░░ ░░░░ ░ s tím, že náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákona
 8. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Oprava chodníků pohřebiště Sady" na částech pozemku p. č. 55/1 v k.ú. Sady, která zahrnuje rekonstrukce chodníků mezi stávajícími hroby (části pozemku o výměře 168,75 m2), oprava povrchu stávajícího páteřního chodníku (části pozemku o výměře 68,60 m2), vybudování vjezdu a parkovacích míst pro obsluhu a údržbu pohřebiště (část pozemku o výměře 51 m2), zřízení veřejného osvětlení (kabelové vedení NN včetně zemnícího pásku v délce 81 m, 1 ks podružného rozvaděče RVO a až 3 ks stožárů včetně svítidel veřejného osvětlení), mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a Římskokatolickou farností Uherské Hradiště - Sady, Solná cesta 41, 686 01 Uherské Hradiště - Sady, IČ 484 89 034
 9. změnu usnesení č. 379/23/ZM/2014/Veřejný ze dne 08.09.2014, v odst. I. v bodě 12., a to následovně:

původní znění:

Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí zastávky MHD "Mařatice - hřbitov" na pozemku p. č. 2068/8 v k. ú. Mařatice, zastávky MHD "Vésky - horní konec" na pozemku p. č. 559/3 v k. ú. Vésky, zastávky MHD "Mařatice - dolní konec" na pozemku p. č. 399/30 v k. ú. Mařatice a zastávky MHD "Vésky - střed" na pozemku p. č. 560/1 v k. ú. Vésky, od společnosti mmcité + a.s., 687 12 Bílovice 519, IČ 253 30 781; formou daru

 

nové znění

Zastupitelstvo města schvaluje

nabytí zastávky MHD "Mařatice - hřbitov" na pozemku p. č. 2068/8 v k.ú. Mařatice, zastávky MHD "Vésky - horní konec" na pozemku p. č. 559/3 v k.ú. Vésky, zastávky MHD "Mařatice - dolní konec" na pozemku p. č. 399/30 v k.ú. Mařatice a zastávky MHD "Vésky - střed" na pozemku p. č. 560/1 v k.ú. Vésky, od společnosti mmcité 1 a.s., č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČ 276 70 864, za kupní cenu 1 Kč

 1. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3000/226 o výměře cca 97 m2, na část pozemku p. č. 3000/228 o výměře cca 93 m2, na část pozemku p. č. 3000/230 o výměře cca 104 m2, na část pozemku p. č. 3000/135 o výměře cca 121 m2, vše v k.ú. Mařatice, které jsou zastavěny stavbami (komunikací, chodníků, parkoviště) vybudovanými v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy", od společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných pozemků uhradí prodávající, s podmínkou, že před podpisem kupní smlouvy nebudou převáděné části pozemků zatíženy zástavním právem smluvním ani žádným jiným omezením ve prospěch třetích osob či jiným záznamem uvedeným v oddíle C příslušného listu vlastnictví, které by omezovaly vlastnické právo, dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě
 2. budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na stavby (komunikace, chodníky, parkoviště) vybudované v rámci výstavby "Bytové domy Sluneční terasy" na částech pozemků v k.ú. Mařatice (dle přesné specifikace v důvodové zprávě), od společnosti ST development s.r.o., Hradišťská 1955, 686 03 Staré Město, IČ 037 14 675, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + aktuální sazba DPH, dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě

II. Zastupitelstvo města neschvaluje

 1. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 6080/20 o celkové výměře 1 179 m2 a na pozemek p. č. 6080/13 o celkové výměře 1 334 m2, oba v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, společnosti REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ 255 48 034, za kupní cenu 400 Kč/m2 + aktuální sazba DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
 2. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře 1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti Ideal Planet s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ 248 50 977, za kupní cenu 555 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
 3. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře 1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, panu L. V. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a panu F. P.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 511 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
 4. převod a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 3015/115 o celkové výměře 1 376 m2 v k.ú. Mařatice a na pozemky p. č. 533/6 o celkové výměře 371 m2 a p. č. 533/7 o celkové výměře 680 m2, oba v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, společnosti DEOKORK s.r.o., Jaktáře 1664, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 292 90 775, za kupní cenu 400 - 500 Kč/m2 s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
 5. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 4998 o celkové výměře 1320 m2 a na pozemek p. č. 5521 o celkové výměře 1529 m2, oba v k.ú. Březolupy, za celkovou kupní cenu 30 000 Kč, od pana F. K. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , zastoupený insolvenční správkyní JUDr. Alenou Pšejovou, Ph.D., advokátkou, Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž, IČ 662 35 090

III. Zastupitelstvo města neschvaluje ke zveřejnění

 1. převod části pozemku p. č. 800/399 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Mařatice
 2. převod části pozemku p. č. 800/2 o výměře cca 112 m2 v k.ú. Mařatice
 3. převod pozemku st. p. č. 298/2 o celkové výměře 96 m2 v k.ú. Mařatice
 4. převod pozemku p. č. 1575 o celkové výměře 244 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště
 5. směnu pozemku p. č. 348/242 o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví STK Uherské Hradiště s.r.o., Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno, IČ 035 09 320 za část pozemku p. č. 348/148 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
 6. směnu pozemků p. č. 3010/50 o celkové výměře 765 m2, p. č. 3010/53 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/71 o celkové výměře 282 m2, p. č. 3010/72 o celkové výměře 23 m2, p. č. 3010/73 o celkové výměře 494 m2, vše v k.ú. Mařatice, v SJM A. Š. a E. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a pozemků p. č. 3010/49 o celkové výměře 639 m2, p. č. 3010/68 o celkové výměře 276 m2, p. č. 3010/69 o celkové výměře 497 m2, p. č. 3010/74 o celkové výměře 2 m2, vše v k.ú. Mařatice, ve vlastnictví pana A. Š. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za část pozemku p. č. 3013/29 o výměře cca 2 000 m2 v k.ú. Mařatice ve vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace o výsledku interního auditu "Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uh. Hradiště"

 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 

informaci o výsledku interního auditu "Prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci realizace záměrů města Uherské Hradiště".
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architektonicko urbanistická studie sídliště Štěpnice - prezentace


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 

Architektonicko urbanistickou studii sídliště Štěpnice.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Majetkoprávní vypořádání se společností MANAG development a.s.


I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. uzavření Souhlasného prohlášení, kterým město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (prodávající) a společnosti MANAG development, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926 (kupující), souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1. ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM, uzavřený mezi těmito smluvními stranami dne 16.04.2015, je neplatný
 2. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM uzavřené dne 06.01.2010, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (prodávající) a společností MANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 479 06 898 (kupující), spočívajícího ve změně subjektů ze společnosti MANAG, a.s. na společnost MANAG development a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, ve změně čl. VI. odst. 1., a to ve změně počtu vybudovaných bytových jednotek z nejméně 130 na nejméně 110 a ve změně čl. VII. odst. 2., a to ve zúžení závazku o vybudování parkovacího domu případně veřejného parkoviště, ve změně počtu vybudovaných bytových jednotek z nejméně 130 na nejméně 110 a ve změně bezúplatného převodu vybudované infrastruktury na město Uherské Hradiště na převod úplatný za celkovou kupní cenu 1 000 Kč, dle návrhu dodatku uvedeného v důvodové zprávě
 3. nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 544/238 o celkové výměře 2 429 m2 a pozemek p. č. 544/251 o celkové výměře 193 m2, oba v k.ú. Uherské Hradiště, od společnosti MANAG development a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, za kupní cenu 100 Kč/m2 včetně aktuální sazby DPH s tím, že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost MANAG development a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926, dle návrhu smlouvy uvedeného v důvodové zprávě
 4. podání žaloby na neplatnost Dodatku č. 1 (uzavřeného dne 16.04.2015) ke Kupní smlouvě č. 2009/1357/SMM uzavřené dne 06.01.2010, mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (prodávající) a společností MANAG development a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 023 02 926 (kupující)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol


I. Zastupitelstvo města vydává
 

s účinností dnem vyhlášení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora kampaně "Vlajka pro Tibet"


I. Zastupitelstvo města schvaluje
 

vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Uherské Hradiště dne 10. března 2017 jako symbol vyjádření podpory mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet".
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města
 

 

I. Zastupitelstvo města ruší
 

 

usnesení č. 128/10/ZM/2016 ze dne 25.1.2016 o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města ke dni 28.2.2017.
 

II. Zastupitelstvo města stanovuje

 1. měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva města a rady města, v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
 2. Měsíční odměny za výkon následujících funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města takto:

předseda/předsedkyně výboru/komise                    1 906 Kč
člen/členka komise pro nakládání s majetkem města  1 320 Kč
člen/členka výboru a ostatních komisí                       488 Kč

 

 1. Při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z uvedeného výčtu: člena zastupitelstva města, člena rady města, předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo komise, člena komise pro nakládání s majetkem města) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedených bodech II. 1 a 2.
 2. Měsíční odměny za výkon funkcí uvedených v bodech II. 1 a 2 budou poskytovány od 1.3.2017.
 3. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení slibu.
 4. Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Součet měsíčních odměn při souběhu funkcí dle bodu II. 3 se v tomto případě neuplatní.

III. Zastupitelstvo města rozhoduje
 

o poskytnutí měsíčních odměn pro členy výboru zastupitelstva města - nečleny zastupitelstva města ve výši 488 Kč.
 

 

IV. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí měsíčních odměn pro předsedy komisí rady města - nečleny zastupitelstva města ve výši 1 906 Kč,
 2. poskytnutí měsíčních odměn pro členy komisí rady města - nečleny zastupitelstva města ve výši 488 Kč.

V. Zastupitelstvo města stanovuje

 1. Měsíční odměna nečlenům zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise, člena výboru, člena komise bude náležet od 1.3.2017.
 2. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení nebo jmenování do funkce (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení nebo jmenování do této funkce. Toto ustanovení se vztahuje na neuvolněné členy zastupitelstva města i nečleny zastupitelstva města.
 3. V případě nepřítomnosti předsedy výboru či předsedy komise na zasedání náleží odměna ve výši stanovené pro předsedu zastupujícímu členu výboru či komise, který jednání řídí. Odměna nepřítomnému předsedovi poskytnuta nebude.
 4. V případě, že se člen komise či výboru - nečlen zastupitelstva města v daném kalendářním měsíci jednání komise či výboru nezúčastní, nebo v případě, že se komise či výbor nebude tento měsíc konat, odměna za tento kalendářní měsíc členu komise či výboru nebude poskytnuta.
 5. Odměna za výkon funkce dle výše stanovených podmínek je poskytována za činnost ve výboru finančním, výboru kontrolním, komisi architektury a regenerace MPZ, komisi pro bydlení, komisi cestovního ruchu a prezentace města, komisi finanční, komisi kulturní, komisi pro nakládání s majetkem města, komisi pro rozvoj města a strategické plánování, komisi sociální a zdravotní, komisi sportovní, komisi pro vzdělávání, komisi životního prostředí, komisi pro dopravu, komisi pro informační a komunikační technologie, Místní komisi Jarošov, Místní komisi Mařatice, Místní komisi Míkovice, Místní komisi Sady, Místní komisi Vésky, Místní komisi Štěpnice a Místní komisi Rybárny. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna člena Finančního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště


I. Zastupitelstvo města odvolává
 

Ing. Ivana Lepku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ z funkce člena Finančního výboru.
 

II. Zastupitelstvo města volí
 

Ing. Janu Zálešákovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do funkce členky Finančního výboru.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva města


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 

zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Uherské Hradiště za II. pololetí 2016.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města


I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště k 31.12.2016.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
 

zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště za období 22.11.2016 - 7.2.2017.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zveřejněno dne: 17.02.2017   Datum poslední aktualizace: 20.02.2017
Zodpovědná osoba: Kozelková Jana