Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště

Jednací číslo: 900/53/RM/2017  
Datum schválení: 07.03.2017 
Účinnost od-do: 08.03.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Další předpisy města 
Zpracovatel: PO 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
MĚSTSKÉHO ÚŘADU UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

 

 

 

Rada města Uherské Hradiště schválila na své schůzi konané dne 07.03.2017 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), organizační řád Městského úřadu Uherské Hradiště, kterým se stanovuje struktura Městského úřadu Uherské Hradiště jako pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností (dále jen „úřad“), zřizují odbory, útvary a oddělení úřadu a vymezuje rozsah jejich pravomocí, a rovněž kterým se stanovují zásady fungování odborů, útvarů a oddělení úřadu, stejně jako vztahy starosty města, místostarostů města, orgánů města a tajemníka úřadu k těmto odborům a oddělením, jakož i vztahy mezi nimi navzájem. Tento organizační řád dále blíže vymezuje činnost starosty města, místostarostů města a dalších členů zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, ve vztahu k úřadu.

 

 

Plné znění včetně příloh ke stažení (formát: pdf, veliost: 800 kB)

Zveřejněno dne: 13.03.2017   Datum poslední aktualizace: 21.03.2017
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka