26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Radnice rozdělí další dotace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaMěsto
Do tří slavnostních podvečerů v obřadní síni uherskohradišťské radnice bylo rozloženo předávání dotací pro první pololetí roku 2017 jednotlivým subjektům. Setkání vedení města s příjemci dotací a následným předáním dotačních smluv bylo letos zorganizováno poprvé. Uherskohradišťská radnice každoročně rozděluje na dotacích kolem 20 milionů korun. Žádosti na druhé pololetí je možné podat do konce června.

"Původně neosobní podepsání smluv jsme chtěli přeměnit v možnost navzájem se s představiteli spolků a organizací vidět, promluvit si, získat zpětnou vazbu. Může to napomoci zaměřit v budoucnu parametry podpory od města tak, aby lépe vyhovovaly jejich požadavkům," řekl o trojím setkání se zástupci spolků, organizací i s jednotlivci starosta města Stanislav Blaha. V prvním pololetí putuje na podporu jejich činnosti v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, v sociální sféře či na péči o památky takřka 4,5 milionu korun.

 

Dotace pro I. pololetí – celkový přehled:

 

Fond cestovního ruchu: 25,0 tis. Kč
Fond kultury: 210,5 tis. Kč
Fond mládeže a vzdělávání 95,0 tis. Kč
Fond obnovy historické architektury 100,0 tis. Kč
Fond sportu 1 479,5 tis. Kč
Fond sociální 735,0 tis. Kč
Fond životního prostředí 82,5 tis. Kč
Podpora spolků pod Klubem kultury 1 617,379 tis. Kč

Celkem 4 344,879 tis. Kč

 

Již lze podávat žádosti o dotace na II. pololetí

 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyhlašuje město Uherské Hradiště dotační programy pro II. pololetí roku 2017. Žádosti lze podávat u jednotlivých administrátorů:

 

Útvar městského architekta
podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště (Fond obnovy historické architektury města Uherské Hradiště)

 

Odbor správy majetku města
podpora činností v oblasti životního prostředí (Fond životního prostředí města Uherské Hradiště)

 

Odbor kultury, školství a sportu
podpora rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání (Fond mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)
podpora rozvoje sportu (Fond sportu města Uherské Hradiště)
podpora rozvoje kultury (Fond kultury města Uherské Hradiště)
podpora rozvoje cestovního ruchu (Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště)

 

Odbor sociálních služeb
podpora sociálních a navazujících služeb (Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště)

 

Odbor ekonomický
podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště (Fond rozvoje bydlení města Uherské Hradiště)

 

Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro II. pololetí 2017 je stanoven od 13. dubna do 30. června 2017.

Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů.

 

Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

 

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.

 

Záběry ze slavnostních setkání (předávání dotací) 

 


 

 

 

 

foto: Klára Korvasová

 

-JP-

Zveřejněno dne: 14.03.2017   Datum poslední aktualizace: 14.03.2017
Zodpovědná osoba: Pášma Jan