Beseda 20. 4. 2011 - Jak připomínkovat územní plán

Vzhledem k tomu, že 16. 5. 2011 proběhne Veřejné projednání návrhu Územního plánu Uherského Hradiště, připravil pro Vás Odbor architektury, plánování a rozvoje besedu na téma Jak připomínkovat Územní plán?!

Tato beseda se uskuteční ve středu 20. 4. 2011 od 16:00 do 17:00 hod. v Malém sále Klubu kultury. Cílem besedy je poskytnutí instruktáže, jakým způsobem můžete připomínkovat návrh územního plánu a jak správně vyplnit formulář k podání námitek, který bude k dostání na besedě.

 

V úvodu proběhne krátké představení návrhu územního plánu města Uherské Hradiště – zejména nově řešených lokalit. Celá dokumentace je k nahlédnutí na Městském úřadě i na internetu (www.mesto-uh.cz – v sekci Plánování a rozvoj). I zde naleznete formulář pro podání námitek. Upozorňujeme, že termín veřejného projednání 16. 5. 2011, je současně posledním dnem, kdy je možné připomínkovat návrh územního plánu.

 

PROGRAM - plakát

 

Více informací Vám poskytne: Ing. Miroslava Hrabalíková, tel: 572 525 251

 

 

Logo MŽPAkce je součástí aktivit projektu „Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21“, spolufinancovaného Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR). Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP, za jeho obsah je výhradně odpovědné město Uherské Hradiště. Nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR.

Zveřejněno dne: 13.04.2011   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Gajdošová Miroslava