Sušice

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.
Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

 

 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

 

Kompletní dokumentace

 

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 

Územní studie

 

Zveřejněno dne: 17.02.2012   Datum poslední aktualizace: 13.02.2017
Zodpovědná osoba: Machynková Anna