Prezentace studentů k využití střelecké stěny

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj
Město Uherské Hradiště Vás zve na prezentaci studentů FA VUT Brno k veřejným prostorům bývalých kasáren a k možnému využití střelecké stěny v tamním parku Za Plotem.

Logo Zdravé město Uherské HradištěV úterý 28. května 2013 v 16:00 hodin se v komorním sále Reduty v Uherském Hradišti uskuteční veřejná prezentace semestrálních prací a výsledků dvoudenního workshopu, studentů fakulty architektury VUT Brno. Workshop „Jak ztvárnit bývalou střeleckou zeď?“ proběhl v Uherském Hradišti v dubnu tohoto roku.

 

Poté, co fakulty UTB sídlící v přilehlém areálu ztratily o využití střelecké zdi z finančních důvodů zájem, vyvstala otázka, jak má město s objektem dále naložit. Město Uherské Hradiště proto na základě výstupů z kulatého stolu s názvem „Využití nebo demolice střelecké stěny v parku Za Plotem“, který proběhl v červenci 2012, oslovilo Ústav navrhování 5 fakulty architektury VUT Brno pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše s cílem podrobit tuto otázku tvůrčímu zkoumání studentů architektury.

 

V rámci semestrálních prací se studenti věnovali celkové urbanistické koncepci areálu bývalých kasáren. Cílem workshopu bylo rovněž nalézt vhodné využití a ztvárnění střelecké zdi jako pozůstatku areálu bývalých uherskohradišťských kasáren, které dosud prochází konverzí.

 

Ateliérová práce studentů, kterou vedly doktorandky Ing. arch. Gabriela Blažková a Ing. arch. Veronika Dobešová, se zaměřila na nové urbanistické řešení dosud nerevitalizovaných veřejných prostorů areálu bývalých kasáren. Workshop přinesl výsledky v podobě čtyř prací pojednávajících samotnou střeleckou zeď.

 

Tímto Vás srdečně zveme na prezentaci studentských prací a Těšíme se na Vás.
 

Akce je pořádána v rámci projektu Zdravé město Uherské Hradiště.

 

Ing. Martin Ševčík, Odbor architektury, plánování a rozvoje

 

 

Střelecká stěna v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti

Zveřejněno dne: 12.04.2013   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Gajdošová Miroslava