Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

17.03.2016

Informace pro vietnamské podnikatele

Informace pro vietnamské podnikatele ve vietnamském jazyce ve vztahu k záruce za jakost. 
Stažení souboru: Poučení pro vietnamské podnikatele.pdf (303,3KB)
 
09.03.2016

Důležité informace od Finanční správy

Od 1.1.2015 se rozšiřuje povinnost podnikatelů, kteří mají datové schránky, či mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, komunikovat se správcem daně elektronicky.  číst více
 
12.01.2015

Informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou zemědělští podnikatelé informace o možném čerpání dotací. 
Stažení souboru: Výzva_22.doc (59,0KB)
 
06.03.2012

Informační leták pro OSVČ 2017

Informace pro začínající osoby samostatně výdělečně činné pro rok 2017 
Stažení souboru: Informace_OSVC_ 2017.pdf (99,6KB)
 
12.12.2011

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES 
Stažení souboru: Nařízení Evropského parlamentu a Rady.pdf (47,3KB)
 
21.12.2010

Pobyt v ČR

Informace o změně vyřizování pobytu v ČR 
Stažení souboru: Pobyt v ČR II.pdf (477,8KB)
 
21.12.2010

Poradce podnikání v EU

Informace a praktická pomoc při rozšíření podnikání do členských států EU 
Stažení souboru: Poradce pro podnikání v EU.pdf (661,9KB)
 
27.08.2010

Jednotné kontaktní místo

Zde najdou podnikatelé odkaz, kde a jak např. získat informace o možnostech rozšíření podnikání do zahraničí, zejména států EU a EHP, zmírnění překážek pro podnikání, usnadnění vstupu do podnikání apod.  číst více
 
27.08.2010

Zákon o volném pohybu služeb

Již ke dni 28.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který do našeho právního řádu implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12.12.2006 o službách na vnitřním trhu  číst více
 
27.08.2010

Důležité informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou fyzické i právnické osoby informace týkající se vstupu do zemědělského podnikání i informace týkající se již podnikajících zemědělských podnikatelů  číst více
 
26.08.2010

Rádce pro podnikatele

Zde najdou začínající podnikatelé informace odkazující na webové stránky MPO   číst více
 
26.08.2010

Informace ŽO

Informace živnostenského odboru  číst více
 
26.08.2010

Obsahové náplně jednotlivých živností

Zde mohou podnikatelé najít odkaz na nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností  číst více
 
26.08.2010

Nová služba podnikatelům

Živnostenský odbor poskytuje novou službu vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí pro podnikatele  číst více