Zelená pro Zlínský kraj

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředí

Město Uherské Hradiště se v roce 2006 zapojilo do projektu podpořeného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem, jehož hlavním cílem bylo zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelném rozvoji prostřednictvím sítě středisek ekologické výchovy. Projekt Zelená pro Zlínský kraj byl úspěšně ukončen v únoru 2008, město Uherské Hradiště bylo jedním ze sedmi partnerů tohoto projektu.

Zveřejněno dne: 26.07.2010   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Gajdošová Miroslava
26.07.2010

Projekt Partnerství pro kulturu

Město Uherské Hradiště v roce 2006 realizuje v rámci Fondu mikroprojektů Programu iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – Slovenská republika projekt „Partnerství pro kulturu – spolupráce měst Uherské Hradiště a Skalica při organizování kulturních akcí Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových hudeb a Skalické dni.“   číst více
 
26.07.2010

Základní údaje o projektu

V tomto článku se můžete seznámit se základními údaji o projektu, jeho partnery a širšími souvislostmi  číst více
 
26.07.2010

UH bylo oceněno za ekologický projekt

Město Uherské Hradiště a Centrum ekologické výchovy Žabka společně koordinují projekt regionální spolupráce v oblasti ekologické výchovy – vytváří společně s dalšími partnery místní systém ekologické výchovy   číst více
 
26.07.2010

MÚ bude hospodařit ekologičtěji

Městský úřad Uherské Hradiště bude hospodařit ekologičtěji  číst více