Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Elektronická podatelna

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaStátní správaMěsto
Podle NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu je orgán veřejné moci povinen zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci.

Těmito informacemi jsou:

 1. Elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu
 • Elektronická adresa: epodatelna@mesto-uh.cz
 • Elektronická podatelna přijímá elektronická podání do celkové velikosti zprávy 10MB
 • Elektronická podatelna je určena jen k příjmu datových zpráv určeného typu. Povolené typy formátů příloh jsou: 
  • rtf, doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, zip
 1. Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích, případně další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách
 1. Pravidla potvrzování doručených datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. 
 

Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.
 

Informativní zprávy, které zasílá ePodatelna při zaslání datové zprávy na elektronickou adresu ePodatelny:

 

A. Zaslání automatické zprávy o přijetí podání a kontrole digitálních podpisů

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
  podatelnou #doruceno# přijato k dalšímu zpracování.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

B. Potvrzení o zaevidování elektronického podání

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
  podatelnou #doruceno# přijato pod číslem jednacím #cj# do spisové služby.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

C. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu nepovolené velikosti přílohy

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

D. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu nepovoleného formátu přílohy

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy.
  Seznam povolených příloh naleznete na http://www.mesto-uh.cz/Folders/1275-1-Elektronicka+podatelna.aspx.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

E. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu neplatnosti elektronického podpisu

 • Dobrý den,Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

F. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu označení zprávy antivirovým softwarem úřadu jako potencionálně nebezpečné

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu označení zprávy antivirovým softwarem úřadu jako potencionálně nebezpečné.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

G. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu označení zprávy antispamovým softwarem úřadu jako potencionálně nebezpečné

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu označení zprávy antispamovým softwarem úřadu jako potencionálně nebezpečné.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

H. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání obsluhou

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto obsluhou.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!

CH. Potvrzení o odmítnutí elektronického podání z důvodu chyby e-mailové zprávy

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci "#vec#", které jste #zaslano# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy.
  Pokud to lze, uvítáme Vaši další elektronickou komunikaci s námi prostřednictví systému datových schránek.
  Identifikátor datové schránky města Uherské Hradiště je ef2b3c5.

  S pozdravem
  #urad#

  TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY. NEODPOVÍDEJTE NA NI!
 1. Technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 • Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: rtf, doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif, zip. V případě pochybností vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 • Datová zpráva nesmí překročit celkovou velikost 10MB, jinak bude z procesu podání vyřazena a taková zpráva nebude považována za doručenou. 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

 • Datové zprávy jsou přijímány na CD a DVD nosičích a dále na přenosných USB Flash discích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

 1. Postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit 
 1. Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Informace o provozu elektronické podatelny Vám sdělí:

Další informace:

 

Co se stane při odeslání nepodepsaného podání?

 • V případě, že e-mail na adresu ePodatelny odešlete nesprávně podepsaný nebo nepodepsaný, podatelna zašle zpět upozornění, že podání nebylo podepsáno. V tomto případě je třeba odeslání provést znovu.
   

Co se stane po odeslání podání?

 • Po přijmutí podepsaného podání ePodatelnou je ve stanovené časové lhůtě provedena kontrola jeho elektronického podpisu. Pokud je zjištěno porušení, neplatnost nebo jiný problém s elektronickým podpisem, je podatelnou odeslán zpět klientovi e-mail informující o jeho neplatnosti. Pokud je elektronický podpis v pořádku, příslušný úředník vyřídí podání v předepsané lhůtě.

Kdy obdržím odpověď na mé podání?

 • Lhůta pro vyřízení elektronicky podaných žádostí je stejná jako u tištěných.

Jak mám postupovat, když nemám certifikát pro elektronický podpis

 • Pro komunikaci občana s úřady prostřednictvím elektronické podatelny je podle zákona vyžadován elektronický podpis opatřený kvalifikovaným digitálním certifikátem vydaným akreditovanou certifikační autoritou.
 1. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

 • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 37 odst.4:

 • je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
 • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Zveřejněno dne: 13.07.2010   Datum poslední aktualizace: 08.09.2014
Zodpovědná osoba: Krátký Kamil
26.08.2010

Elektronické podání

Živnostenský odbor informuje podnikatelskou veřejnost o možnosti elektronického podání  číst více
 
13.07.2010

Kontrolní mechanismus na straně úřadu

Mezi odesílatelem datové zprávy a e-podatelnou musí být na straně úřadu „kontrolní mechanismus“, kterým je antivirová ochrana včetně ochrany proti datovým zprávám, které mají chybný formát.  číst více