Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Vzdělávání v eGON centru města Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: InformatikaSamosprávaStátní správa
Projekt vzdělávání v eGON centru města Uherské Hradiště byl ukončel.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na realizaci činností eGON centra ORP Uherské Hradiště a ORP Luhačovice pro vzdělávání úředníků v oblasti eGovernmentu. Projekt byl součástí zavádění eGovernmentu v krajích a ORP prostřednictvím eGON center.

V rámci projektu Vzdělávání v eGON centrum UH byly realizovány školení prostřednictvím vlastních školitelů s využitím bezplatného centrálního eLearningového výukového prostředí ELEV, které dodal Institut pro veřejnou správu Praha. Cílovou skupinou byli úředníci a zaměstnanci, členové zastupitelstva obce s rozšířenou působností a zaměstnanci zřizovaných organizací, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu. Projekt byl dále určen ke školení úředníků spádových obcí základního typu a úředníků obcí s pověřeným obecním úřadem, členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací.

Hlavním cílem byla vyšší efektivita vzdělávání, odborná příprava a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků. Dalším cílem bylo zlepšení kvality řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků. Třetím cílem bylo zvýšení transparentnosti a otevřenosti správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

 

Průběh
Projekt byl realizován v období 1. 10. 2009 - 30. 9. 2012. Během tohoto časového úseku byly nabízeny vzdělávací kurzy pro zaměstnance města Uherské Hradiště a současně zaměstnance všech 47 obcí ve správním obvodu Uherské Hradiště, vč. příspěvkových organizací měst a obcí. Dále bylo do projektu zapojeno město Luhačovice a obce v jeho správním obvodu. Forma kurzů byla prezenční i eLearningová, proto si studenti mohli vybrat způsob studia, který jim více vyhovoval.
Obsah kurzů se téměř vždy týkal oblasti eGovermentu nebo informačních technologií.
Na začátku projektu byl největší zájem o kurz Informační systém datových schránek (ISDS), který souvisel se zavedením jejich povinného používání ve veřejné správě. Největší část byla věnována školením systému Czech POINT a všech souvisejicích funkcionalit, např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, autorizovaná konverze, formuláře k ISDS, matrice, evidenci obyvatel a mnoho dalšího.
Poměrně rozsáhlá část školení byla věnovaná informační gramotnosti a ovládání kancelářských aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Velká část kurzů byla věnována zefektivnění práce s informačními systémy a ovládání programu, ve kterém je vedena elektronická spisová služba. V závěru projektu proběhla školení zaměřená na práci v Informačním systému základních registrů, který byl novinkou ve veřejné správě.

 

Výsledky
Do projektu "Vzdělávání v eGON centru města Uherské Hradiště" bylo zapojeno cca 490 osob, které zúčastnily cca 200 kurzů. Cílem bylo, aby se většina studentů přihlasila do více kurzů, aby získali širší znalosti z více oblastí. Celkem tedy bylo proškoleno více než 2600 osob a z toho 253 osob se zúčastnilo více než 4 kurzů.
Z tohoto pohledu byl projekt přínosem pro zefektivnění procesů a práce zaměstnanců ve veřejné správě. Přínosem projektu bylo rovněž rozšíření obecného povědomí o elektronizaci veřejné správy a zlepšení služeb občanům – klientům veřejné správy.

 

Přehled oblastí realizovaných kurzů

 • Obecné základy práce s portálem Czech POINT
 • Czech POINT – všechny agendy související s obsluhou kontaktního místa Czech POINT (včetně agendy Evidence obyvatel)
 • Informační systém datových schránek
 • Zaručený elektronický podpis
 • MS office (Word, excel, powerpoint)
 • Vidimace a legalizace (8 hodin)
 • Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS - IS Radnice VERA
 • Administrativní bezpečnost a certifikační politika
 • Základní legislativa v oblasti eGovernmentu
 • Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání
 • GIS v eGovernmentu - Digitální mapa veřejné správy
 • Zpracování osobních údajů ve veřejné správě
 • Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu
 • Základní registry ve veřejné správě

 

  Logo ESF

 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

 

Zveřejněno dne: 15.07.2010   Datum poslední aktualizace: 23.04.2014
Zodpovědná osoba: Stašek Jindřich