Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení spisové služby

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

Popis činností

 • vykonává metodický dohled, uživatelskou podporu a školení pro spisovou službu úřadu,
 • zajišťuje provoz podatelny – příjem, vypravení a odeslání pošty, a to v listinné i elektronické podobě,
 • spravuje centrální spisovnu včetně všech souvisejících činností a zajišťuje skartační řízení,
 • zajišťuje provoz informací městského úřadu, obsluhu telefonní ústředny a další činnost pracoviště informací,
 • zajišťuje činnosti kontaktního místa veřejné správy – CzechPOINT a provádí vidimaci a legalizaci,
 • vykonává agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje digitalizaci dokumentů,
 • zajišťuje obsluhu úřední desky v potřebném rozsahu a vykonává funkci editora registru práv a povinností,
 • získává informace týkající se agendy základních registrů a datových schránek,
 • provádí správu telefonních služeb,
 • zajišťuje agendu spojenou se správou elektronických certifikátů,
 • eviduje pořízení majetku ve stanoveném rozsahu včetně tisku inventárních štítků,
 • objednává kancelářské potřeby s výjimkou výpočetní, komunikační a reprografické techniky,
 • zajišťuje nákup odborných publikací a předplatného periodik pro potřeby úřadu,
 • spravuje informace o městském úřadu  

 

Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 06.06.2016
Zodpovědná osoba: Šipková Radomíra