Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení personální a mzdové

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

Popis činnosti

  • vede personální agendu zaměstnanců,
  • zajišťuje agendu evidence docházky zaměstnanců,
  • zajišťuje výpočet, výplatu a zúčtování platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu,
  • vede mzdové a evidenčních listy zaměstnanců,
  • zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, agendu pojistného na sociální a zdravotní pojištění a provádí zpracování podkladů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění,
  • zajišťuje provádění výběrových řízení dle zákona o úřednících územních samosprávných celků,
  • vyhotovuje statistické výkazy a hlášení pro ministerstvo vnitra a ministerstvo financí, úřad práce, finanční úřad a další,
  • zajišťuje prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou vstupního a průběžného vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a zvláštní odborné způsobilosti,
  • zajišťuje závodní preventivní péči zaměstnanců,
  • v souladu s pracovněprávními předpisy provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců.
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 30.06.2015
Zodpovědná osoba: Šilhavíková Dana