Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

24.06.2015

Fond obnovy historické architektury

Fond je zřízen k poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice, Vésky. Dále se tento fond zřizuje na obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.  číst více
 
24.06.2015

Plánovací smlouvy na parkovací místa

Stanovisko města Uherské Hradiště k návrhům plánovacích smluv, které je platné od 08.09.2009.  číst více