Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

24.06.2015

Žádost o vydání závazného stanoviska

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně či ochranném pásmu. 
Stažení souboru: SŽP_zadost_nepamatka.pdf (1991,5KB)
 
24.06.2015

Žádost k dokončenému záměru

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
24.06.2015

Obnova kulturní památky - restaurování

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky nebo jejího prostředí podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (restaurování). 
Stažení souboru: SŽP_zadost_restaurovani.pdf (2052,8KB)
 
24.06.2015

Obnova kulturní památky

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky nebo jejího prostředí podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Stažení souboru: SŽP_zadost_pamatka.pdf (1808,8KB)
 
24.06.2015

Žádost o vydání závazného stanoviska k reklamě

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí