Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

25.06.2015

Žádost o vydání povolení k nadměrné přepravě

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel s nadměrnými rozměry nebo hmotností 
Stažení souboru: SŽP-zadost_povoleni_nadmerne_prepravy.pdf (2178,9KB)
 
25.06.2015

Žádost - ochranné pásmo

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení provádět stavbu, terénní úpravy v ochranném pásmu silnice II., III. třídy 
Stažení souboru: SŽP-zadost_ochranne_pasmo_silnice.pdf (3513,9KB)
 
25.06.2015

Zvláštní užívání komunikací

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy, místní komunikace (včetně chodníku).  
Stažení souboru: SŽP_zvlastni_uzivani_komunikace.pdf (512,9KB)
 
25.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí do komunikace

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení zvláštního užívání - umístění inženýrských sítí do komunikace. Nevztahuje se na výkopové práce a případnou uzavírku komunikace - nutno řešit vždy samostatnou žádostí, která je ke stažení v odkazu "formuláře". 
Stažení souboru: SŽP_zadost_umisteni_siti.pdf (3533,0KB)
 
25.06.2015

Žádost o povolení uzavírky

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice II., III. třídy, místní komunikace 
Stažení souboru: SŽP_zadost_povoleni_uzavirky.pdf (3013,8KB)
 
25.06.2015

Žádost o povolení připojení

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace, nemovitosti k silnici II., III. třídy, místní komunikaci 
Stažení souboru: SŽP_zadost_povoleni_pripojeni.pdf (3393,8KB)
 
25.06.2015

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
25.06.2015

Žádost o stavební povolení (pro stavbu komunikace)

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
25.06.2015

Stanovení dopravního značení na komunikacích

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
25.06.2015

Žádost o ohlášení stavby (komunikace)

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí