Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Formuláře v oblasti stavebnictví

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaÚzemní plánování & strategický rozvoj

 

 

 

Zveřejněno dne: 24.06.2015   Datum poslední aktualizace: 24.06.2015
Zodpovědná osoba: Novosad Rostislav
24.06.2015

Žádost o vyjádření ke kolaudaci stavby

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
24.06.2015

Návrh na pořízení změny územního plánu

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
24.06.2015

Žádost o sdělení k návrhu na dělení nebo scelování

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o sdělení k návrhu na dělení nebo scelování pozemků podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů. 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_sdelení_k_deleni_nebo_sceleni_pozemku.pdf (576,3KB)
 
24.06.2015

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením (prodloužení lhůty k dokončení stavby). 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_zmena_stavby_prodlouzeni_lhuty.pdf (1524,1KB)
 
24.06.2015

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pouze pro stavby povolené podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb.). 
Stažení souboru: SŽP_Navrh_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti_stary_SZ.pdf (1651,7KB)
 
24.06.2015

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení předčasného užívání stavby před jejím celkovým dokončením. 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_predcasne_uzivani_stavby.pdf (265,8KB)
 
24.06.2015

Žádost o dodatečné povolení stavby

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o dodatečné povolení stavby (řízení o odstranění stavby). 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_dodatecne_povoleni_stavby.pdf (1910,4KB)
 
24.06.2015

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona s platností nové vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_povoleni_vyjimky.pdf (1694,3KB)
 
24.06.2015

Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
24.06.2015

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
 
24.06.2015

Žádost o povolení zkušebního provozu

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Žádost o povolení zkušebního provozu - použít v případě, že zkušební provoz nebyl nařízen v rámci podmínek stavebního povolení. 
Stažení souboru: SŽP_Zadost_povoleni_zkusebniho_provozu.pdf (733,0KB)
 
24.06.2015

Žádost o územně plánovací informaci

Odbor: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí