Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Dotace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaKultura
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro I. pololetí roku 2017 dotační programy na:

podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

  (Fond obnovy historické architektury města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor architektury, plánování a rozvoje

 

- podporu činností v oblasti životního prostředí

  (Fond životního prostředí města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor životního prostředí

 

- podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání

  (Fond mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor školství a sportu

 

- podporu rozvoje sportu

  (Fond sportu města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor školství a sportu


- podporu rozvoje kultury
  (Fond kultury města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury a cestovního ruchu


- podporu rozvoje cestovního ruchu
  (Fond cestovního ruchu města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor kultury a cestovního ruchu


- podporu sociálních a navazujících služeb
  (Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor sociální služby a zdravotnictví


- podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště
  (Fond rozvoje bydlení města Uherské Hradiště)
  administrátor programu: odbor ekonomický

 

- podporu činností spolků využívajících prostory spravované příspěvkovou organizací    Klub kultury Uherské Hradiště

  (Rozpočet města Uherské Hradiště)

  administrátor programu: odbor ekonomický

 


Vyhlášené dotační programy byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 191/14/ZM/2016 ze dne 05.09.2016.


Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro I. pololetí 2017 je stanoven od 20.10.2016 do 19.12.2016.


Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů.

 

 

- Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.
 

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 15.09.2016
Zodpovědná osoba: Martináková Ivana