Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Podpora sociálních a navazujících služeb 2017

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaSociální služby
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2017 dotační program na podporu sociálních a navazujících služeb.

Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště se zřizuje k poskytování finančních dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

 

Lhůta pro podání žádostí k vyhlášenému dotačnímu programu "Podpora sociálních a navazujících služeb v I. pololetí roku 2017" je od 20. října 2016 do 19. prosince 2016.

 

V případě potřeby bližších informací se můžete obrátit na Bc. Taťánu Pukovcovou, tel. 572 525 780, e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh.cz

 

 

Související dokumenty:

Dotační program - úřední deska

Dotační program - soubor pdf

Pravidla fondu (formát: pdf, velikost: 187 kB)

Žádost o poskytnutí dotace

Vyúčtování dotace

Veřejnoprávní smlouva (formát: doc, velikost: 106 kB)

Zveřejněno dne: 14.04.2015   Datum poslední aktualizace: 15.03.2017
Zodpovědná osoba: Pukovcová Taťána