16.09.2016

Rekonstrukce tréninkového hřiště

Město Uherské Hradiště za finanční pomoci Zlínského kraje zrekonstruovalo tréninkové hřiště při Městském sportovně - rekreačním areálu.  číst více
 
16.12.2015

Konsolidace IT na městském úřadě

Město realizovalo za pomoci fondů EU projekt, který vylepší služby technologického centra.  číst více
 
15.12.2015

Smetanovy sady

Největší park ve městě se dočkal nových úprav.  číst více
 
09.12.2015

Bezbariérové úpravy ulice Husova

Město ukončilo další projekt pro zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  číst více
 
16.10.2015

Revitalizace sídliště Pod Svahy

Město zrealizovalo poslední projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.  číst více
 
05.10.2015

Revitalizace sídelní zeleně města (II)

Více než milion korun proinvestovalo město do další etapy regenerace sídelní zeleně, která zlepší životní prostředí kolem nás.  číst více
 
05.10.2015

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (II)

Město ukončilo druhou etapu školních zahrad v přírodním stylu.  číst více
 
02.10.2015

Zateplení MŠ Lomená

V září bylo ukončeno v rámci Operačního programu Životní prostředí zateplení již patnácté veřejné budovy města za posledních osm let.  číst více
 
02.10.2015

Vésky a Míkovice připojeny na centrální ČOV

Město za pomoci fondů EU dokončilo významný projekt z oblasti životního prostředí, který řeší odkanalizování rozsáhlého urbanizovaného území na centrální čističku odpadních vod (ČOV).   číst více
 
09.09.2015

Revitalizace přírodního areálu Rochus

Bývalý vojenský výcvikový prostor Rochus je posledním projektem města, který byl podpořen Regionálním operačním programem Střední Morava.  číst více
 
28.05.2015

Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Po osmi měsících byly za podpory fondů EU ukončeny úpravy a modernizace veřejných prostranství v centru města kolem Komenského náměstí.  číst více
 
16.04.2015

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (I)

Děti ze čtyř mateřských škol se mohou těšit z nových zahrad.  číst více
 
14.01.2015

ZŠ UNESCO

Největší škola ve městě se dočkala další modernizace.  číst více
 
07.10.2014

Modernizace MŠ v Jarošově

Nové podoby se dočkala mateřská škola v Jarošově. Za podpory EU zde byly realizovány úspory energií a dále dochází k úpravě a modernizaci její zahrady.  číst více
 
02.10.2014

Revitalizace sídliště Na Rybníku

V roce 2014 se nové podoby veřejných prostranství dočkali obyvatelé a návštěvníci sídliště Na Rybníku, a to díky realizaci projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.  číst více
 
02.09.2014

Modernizace přírodovědných učeben základních škol

Žáci čtyř základních škol se od nového školního roku mohou těšit na výuku přírodovědných předmětů v novém stylu.  číst více
 
01.09.2014

Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II.

Město Uherské Hradiště dokončuje za podpory fondů EU druhou etapu rekonstrukce cyklostezky procházející Kunovským lesem.  číst více
 
13.08.2013

Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Uherské Hradiště bude realizovat další významný projekt s podporou fondů EU.  číst více
 
26.04.2013

Park Za Plotem ve videoseriálu MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci propagace Integrovaného operačního programu realizuje soutěž "Geocaching po zajímavých projektech". Jako jeden z deseti projektů byl vytipován i Mětský park Za Plotem v Uherském Hradišti.  číst více
 
11.12.2012

Třemi projekty zakončeny investice 2012

Úspěšný rok 2012 z pohledu získaných dotací byl zakončen trojlístkem projektů za podpory Ministerstva financí ČR.  číst více
 
07.12.2012

IPRM v roce 2012

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) byly v roce 2012 realizovány dva projekty revitalizace veřejných prostranství – sídliště Tůně a sídliště Malinovského včetně náměstí Republiky.   číst více
 
29.08.2012

Městský úřad je zcela bezbariérový

V roce 2006 byla městu Uherské Hradiště Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility schválena bezbariérová trasa, na které jsou postupně odstraňovány bariéry ve veřejných budovách.   číst více
 
30.05.2012

Slovácké centrum kultury a tradic

Uherské Hradiště se může pyšnit zrekonstruovanou barokní památkou, která výrazně rozšíří spektrum možností trávení volného času jak pro obyvatele města, tak i jeho návštěvníky.  číst více
 
05.12.2011

Revitalizace hřiště na ulici Šafaříkova

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Uherské Hradiště bylo za podpory fondů EU kompletně zrekonstruováno sportovní hřiště na Šafaříkově ulici. Po Zeleném náměstí a Městském parku Za Plotem se jedná se o třetí projekt veřejného prostranství, který byl v této zóně úspěšně dokončen.   číst více
 
25.07.2011

Městské kulturní centrum Hvězda

V červenci 2011 bylo znovuotevřeno kino Hvězda, které za podpory fondů EU prošlo výraznou rekonstrukcí.  číst více
 
21.06.2011

Regenerace bytového domu č.p. 879 – 880

Ve městě byl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města podpořen další projekt.  číst více
 
03.01.2011

Zavodňování Kněžpolského lesa

Město Uherské Hradiště úspěšně dokončilo další projekt za podpory fondů EU, tentokrát z Operačního programu Životní prostředí.  číst více
 
20.10.2010

Zelené náměstí a Městský park podpořily fondy EU

V rámci postupné konverze areálu bývalých kasáren byly koncem srpna letošního roku dokončeny další dva projekty – Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park v Uherském Hradišti a Revitalizace Zeleného náměstí.  číst více
 
31.08.2010

Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese

Město Uherské Hradiště za pomocí prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury zrekonstruovalo významnou část oblíbené cyklostezky v Kunovském lese.  číst více
 
23.07.2010

Revitalizace ulice Verbířská

Fondy Evropské unie podpořily další významnou stavbu v areálu bývalých kasáren.  číst více
 
23.07.2010

Úspora energií v budovách města Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště úspěšně zakončilo investiční akci podpořenou z fondů EU zaměřenou na úspory energií ve veřejných budovách.  číst více