19.01.2017
Uzavření Dodatku č. 1
Stažení souboru (242,4KB)
19.01.2017
Uzavření Dodatku č. 1
Stažení souboru (238,8KB)
19.01.2017
Uzavření Dodatku č. 2
Stažení souboru (239,4KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Majetek města
05.01.2017

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 05.03.1997, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.12.1999. číst více
   

Nebytové prostory

Tento dokument je zařazen v kategorii: Bydlení & bytová politikaMajetek městaMěsto
Aktuální nabídka nebytových prostor ve vlastnictví města k pronájmu nebo prodeji.

Formuláře

Zveřejněno dne: 22.01.2013   Datum poslední aktualizace: 15.12.2016
Zodpovědná osoba: Lecián Karel
19.01.2017

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 12.12.2011,spočívající v udělení souhlasu s technickým zhodnocením budovy, vše nákladem nájemce, dle přesné specifikace v „Popisu projektového záměru“ uvedeného v důvodové zprávě a ve změně Čl. V. Doba, na kterou se nájem uzavírá, a to z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2024. 
Stažení souboru: č. 7 (19.01. - 06.02.2017) RM 17.01.2017.pdf (242,4KB)
 
19.01.2017

Uzavření Dodatku č. 1

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.07.2013, spočívající v zúžení předmětu nájmu o prostor č. 0.19 o výměře 12,08 m2 umístěný v I. PP budovy č. p. 293, Palackého náměstí, Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: č. 5 (19.01. - 06.02.2017) RM 17.01.2017.pdf (238,8KB)
 
19.01.2017

Uzavření Dodatku č. 2

Jedná se o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor nesloužících podnikání ze dne 30.12.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2016, spočívající ve změně čl. V. Úhrady za plnění, jejichž poskytování je s užíváním prostor nesloužících podnikání spojeno, a to ve změně úhrady spotřeby energií ze zálohové úhrady na úhradu paušální ve výši 30 000 Kč/měsíc od 01.01.2017 do 30.06.2017. 
Stažení souboru: č. 4 (19.01. - 06.02.2017) RM 17.01.2017.pdf (239,4KB)
 
05.01.2017

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu

Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu ze dne 05.03.1997, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.12.1999.  číst více