Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální službyÚzemní plánování & strategický rozvoj
Základní informace k projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Doba realizace projektu

1. červenec 2010 až 15. květen 2012
 

Zaměření a místo realizace projektu

Projekt se zaměřuje na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jako nástroje sociální integrace vybraných skupin obyvatelstva. Bude realizován na vybraném území správního obvodu Uherské Hradiště.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím metody komunitního plánování vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. Díky zapojení a spolupráci 24 obcí, jež svou rozlohou a počtem obyvatel představují 77 % celého správního obvodu Uherské Hradiště, bude zmapována nabídka a poptávka po sociálních službách v celé této oblasti. Plán bude zpracován na principu spolupráce, což podpoří rozvoj občanské společnosti a dialog mezi poskytovateli sociálních služeb, jejich uživateli a jednotlivými obcemi. Vytvořením střednědobého plánu bude možné optimalizovat sociální služby na daném území, a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a prohloubení spolupráce se subjekty v sociální oblasti. Střednědobý plán bude výsledkem spolupráce všech zapojených subjektů.

 

Cílové skupiny

Jednotlivé cílové skupiny projektu: senioři; osoby se zdravotním postižením; děti, mládež a rodiny s dětmi; osoby ohrožené sociálním vyloučením.

 

Partneři projektu

Oblastní charita Uherské Hradiště a PETRKLÍČ, o.p.s.

 
Další informace

PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

  

Logo ESF, EU, OPLZZ

 

Zveřejněno dne: 04.01.2011   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Kozelková Jana