Životní prostředí
02.01.2017

Podnět ke kácení dřevin na městském pozemku

Tento formulář slouží po občany v případě, že žádají o pokácení dřeviny, která je na pozemku města, tzn. vlastníkem je město Uherské Hradiště. 
Stažení souboru: SMM_podnet_kaceni_drevin_na_mestskem_pozemku.pdf (2965,0KB)
Kultura
27.04.2016

Žádost-výjimka ze zákazu konzumace alkoholu

Žádost o udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích dle čl. 4 OZV č. 8/2015 města Uherské Hradiště.  
Stažení souboru: KŠS_zadost_udeleni_vyjimky_OZV_8-2015.pdf (2421,1KB)
Životní prostředí
01.07.2015

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů a keřů

Tento formulář slouží pro vlastníka dřeviny, u které žádá o kácení. 
Stažení souboru: SZP_zadost_povoleni_kaceni_mimo_les.pdf (1706,3KB)
Samospráva
01.07.2015

Formuláře

Zde se nacházejí formuláře a žádosti z oblasti bydlení, dopravy, ekonomiky, podnikání, stavebnictví, životního prostředí, životních událostí aj. číst více
Doprava
25.06.2015

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení RZ

Zde je ke stažení formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou". 
Stažení souboru: DSA_Oznameni_ztrata_zniceni_odcizeni_RZ.pdf (632,3KB)