Město
22.03.2017

Blokové čištění v Uherském Hradišti

Blokové čištění je nutné realizovat v souladu s §47 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nejpozději do 31. 5. 2017 s cílem odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, očištění dopravních značek a zařízení apod. číst více
Město
15.03.2017

Uzavírky komunikací

V měsíci dubnu začnou stavební práce navazující na bezbariérové propojení sídliště Štěpnice a Mojmír s autobusovým nádražím. V této fázi se bude jednat o výstavbu úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská, přičemž bude zásadním způsobem zrekonstruován průchod domem zvaným „Květák“. S tím souvisí také uzavírky komunikací.  číst více
Doprava
01.11.2016

Příloha č. 2 údržba přechodů pro chodce 2016-2017

Příloha č. 2 k operačnímu plánu zimní údržby - zajištění zimní údržby přechodů pro chodce a cyklopřejezdů v zimním období 2016-2017 
Stažení souboru: plán_ZU_Příloha_2_přechody.pdf (124,5KB)
Doprava
01.11.2016

Operační plán ZÚ místních komunikací 2016-2017

Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na zimní období platí od 1.11.2016 do 31.3.2017. 
Stažení souboru: Plán_ZÚ_2016_2017.pdf (267,6KB)
Doprava
01.11.2016

Příloha č. 1 kalamitní plán 2016-2017

Příloha č. 1 Kalamitní plán zimní údržby místních komunikací v Uh. Hradišti na zimní období 2016 - 2017 
Stažení souboru: plán_ZU_Příloha_1_kalamitní_plán.pdf (140,9KB)
Doprava
08.03.2016

Blokové čištění místních komunikací

Blokové čištění místních komunikací v Uherském Hradišti je po zimním období realizováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení v místě a době blokového čištění, aby mohl být řádně proveden úklid místních komunikací včetně přilehlých chodníků a parkovacích míst.  
Stažení souboru: Blokove_cisteni 2016.pdf (213,7KB)
Doprava
21.09.2015

Úplná uzavírka místních komunikací

V souvislosti s probíhající opravou silnice I/55 proběhne dne 12.10.2015 v době od 06.00 do 17.00 hod úplná uzavírka místních komunikací ul. Moravní nábřeží, Šaňákova, Rybářská, Luční, vše k.ú. Uherské Hradiště. číst více
Doprava
17.08.2015

Odpočtová návěstidla pro chodce mimo provoz

V důsledku probíhajícího testování adaptivního a dynamického řízení světelného signalizačního zařízení nebudou v provozu odpočtová návěstidla pro chodce. číst více
Doprava
15.05.2015

Omezení provozu v lokalitě Pod Svahy

Provádění stavebních prací a omezení provozu v lokalitě Pod Svahy v Uh. Hradišti. číst více
Doprava
04.03.2015

Průchod ul. Poštovní a Hradební

Na základě žádosti zhotovitele rekonstrukce objektu č.p. 253 upozorňuje odbor dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti na dopravní omezení v ulici Hradební a Poštovní. číst více
Doprava
18.02.2015

Výstavba nového světelného přechodu

Dne 18.2.2015 započala výstavba světelně řízeného přechodu na sil. II/479 v obci Jarošov ul. Pivovarská.  číst více
Doprava
16.02.2015

Dopravní průzkum

Sběr dat pro zpracování generelu dopravy číst více
Doprava
14.11.2014

Parkování karavanů

Pro příznivce obytných automobilů je v Uherském Hradišti na ul. Verbířská vyhrazeno 7 parkovacích míst. číst více
Doprava
21.10.2013

Cyklopruhy na ulici Stará Tenice

Informace k novým dopravním pruhů pro cyklisty. číst více