Dotazník pro doplnění zadání architektonické soutěže

nabrezi.jpg Město hledá nejlepší komplexní urbanistické řešení na propojení centra města s řekou a výsledkem má být kompaktní živé město se zabezpečeným přístupem k řece.

Soutěž „Revitalizace nábřeží řeky Moravy“ bude vyhlášena městem Uherské Hradiště jako otevřená anonymní soutěž návrhů na urbanistické a architektonické řešení propojení centra (města) a břehu řeky. Očekáváme sebevědomé a svěží návrhy od profesionálních týmů z řad urbanistů a architektů, které se stanou podkladem k dalším fázím projektu.

Cíle jsou:

  1. Získat inovativní a inspirační návrhy na komplexní řešení konkrétního území s maximálním využitím skrytého potenciálu okrajové části centra města, řeky, nábřeží a širších vztahů, do kterých je řešená zóna zasazená.
  2. Na základě výsledků soutěže doplnit územní plán, který bude mít silný potenciál nastartovat skrz řešené území růst a rozvoj města a vdechnout mu novou, moderní identitu.

Níže uvedeným dotazníkem prosíme širokou veřejnost o spolupráci na sestavení zadávacích podmínek soutěže; po vyhodnocení budou výsledky zohledněny v dokumentaci a budou tvořit její závazné i nezávazné podmínky.

Anketu je možné odevzdat do 15.12.2017.

Dalšími sběrnými místy jsou – podatelna MěÚ (Masarakovo náměstí), Grunt (ul. Obchodní); Štěpnice – Albert (Štěpnická 1156), Mařatice – Hruška (ul. Větrná), zahrádkářské potřeby u Zimního stadionu (ul. Na Rybníku); Jarošov – Hruška (ul. Pivovarská), Míkovice – Enapo (ul. Hlavní)  a Vésky - potraviny (ul. Na Dědině).

Děkujeme za spolupráci.

Verze dotazníku:

nabrezi.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. arch. Martina Radochová

T: 572 525 244
E: Martina.Radochova@mesto-uh_cz