Nedakonice

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.
Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

  • Oznámení o zveřejnění údajů

             o  o vydaném územním plánu  (formát: pdf, velikost: 611 kB)

  • Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 

 


 

Zveřejněno dne: 17.02.2012   Datum poslední aktualizace: 03.10.2014
Zodpovědná osoba: Sklenářová Kateřina