Blokové čištění v Uherském Hradišti

Blokové čištění Blokové čištění je nutné realizovat v souladu s §47 vyhlášky č. 104/1997 Sb. nejpozději do konce května s cílem odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, očištění dopravních značek a zařízení apod. V Uherském Hradišti je blokové čištění naplánováno od 3. dubna do 2. května 2018. Město tímto žádá řidiče o respektování přechodného dopravního značení v místě a době blokového čištění, aby mohl být řádně proveden úklid místních komunikací včetně přilehlých chodníků a parkovacích míst. Dopravní značky upozorňující na čištění budou na místa umisťovány s týdenním předstihem. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín adekvátně posunut při zachování stanoveného počtu pracovních dnů na zajištění blokového čištění.

Použitá technika:

  • 1x zametací stroj pro strojní čištění vozovek (na komunikacích, kde není díky dopravně-technickému stavu komunikace nebo její únosnosti možný průjezd tohoto stroje bude použit zametací stroj pro strojní čištění chodníků)
  • 1x vozidlo (cisterna) pro ruční oplach komunikací

Termín:

Blokové čištění bude prováděno v pracovní dny v období od 3. 4. 2018 nejpozději do 2. 5. 2018 (maximálně 21 pracovních dnů). V případě příznivých klimatických podmínek se muže zhotovitel se správcem místních komunikací dohodnout na dřívějším zahájení blokového čištění. V tomto případě by se adekvátně posunul (zkrátil) i termín dokončení blokového čištění.

Denní harmonogram blokového čištění:

3. 4.  ul. Protzkarova, přednádražní prostor v prodloužení ul. Nádražní, ul. Stojanova (včetně parkoviště), Komenského nám., ul. U Reduty, Svatováclavská - část od Komenského nám. po ul. Kollárova, Masarykovo nám. (obvodová komunikace a přilehlé chodníky), ul. Prostřední, Mlýnská, Šromova, J. Stancla, parkoviště v severní části Palackého náměstí, ul. Kollárova

4. 4. ul. Hradební (část od Komenského náměstí po ul. Havlíčkova, včetně komunikace mezi Klubem kultury a Měšťanskou besedou), ul. Poštovní, Nádražní (mimo přednádražní prostor), ul. Růžová, Palackého nám. průtah a jižní část (parkoviště), ul. Havlíčkova, Františkánská - pěší zóna, Všehrdova, Politických vězňů, Dvořákova, Na Morávce, V Teničkách

5. 4. parkoviště ČD sever (v brzkých ranních hodinách), ul. Na Stavidle (od ul. Kollárova po ul. Na Splávku), Na Splávku (včetně průchodu do ul. Nádražní), Zelný trh, ul. L. Janáčka, Výpadová, Sloupského, stezka Kunovský les po most přes Olšavu (pouze zametací vůz)

6. 4. ČD jih (v brzkých ranních hodinách), ul. Hradební (část od ul. Havlíčkova po Velehradskou tř.), Mariánské nám., ul. Františkánská, Krátká (včetně příjezdu k č.p. 140-141), Obchodní, Žerotínova, Jiráskova, Otakarova

9. 4. parkoviště u OD Centrum (v brzkých ranních hodinách), ul. U Brány, náměstí Míru - parkoviště, sídliště Na Rybníku (včetně parkoviště mezi zimním stadionem a bytovým domem č.p. 974-981, parkoviště u č.p. 969-971 a příjezdu kolem MŠ z ul. 28. Října), sídliště Pod Svahy (příjezdová komunikace z ul. 28. Října k č.p. 997, příjezdová komunikace mezi ul. Lechova a Rostislavova u č.p. 994-996, parkoviště u č.p. 990-993) 

10. 4. parkoviště před zimním stadionem (ul. Sokolovská), ul. Dukelských Hrdinů, Tůně (včetně vnitrobloku za č.p. 794-802 a slepých příjezdů k č.p. 800-802, 803-805, 847-849 a 1186), U Stadionu, Stonky (včetně parkoviště vedle sportovní haly a příjezdu ke kinu Hvězda), ul. Lechova, Mojmírova, Rostislavova

11. 4.  ul. Štefánikova (včetně příjezdu k depozitu Slováckého muzea a parkoviště za č.p. 1282-1284 a parkoviště na konci ulice vedle parku Za plotem), ul. U Moravy, Města Mayen, Verbířská, Slovácká, Hudecká, Kosecká, Pastýrna, Studentské náměstí (vozovky, včetně příjezdu k ubytovacímu a stravovacímu zařízení č.p. 1535 a k budově vzdělávacího centra č.p. 1534), Zelené náměstí, ul. 28. Října (včetně příjezdu k č.p. 988), ul. Za Olšávkou

12. 4. ul. Dlouhá, Sojákova, J. Lucemburského, Svatojířské nábřeží, Moravní náměstí, ul. Lipová, J. Blahoslava, Miličova, J. Průchy (včetně propojení s ul. Dlouhá a průchodu na Mariánské náměstí), Vodní, Tyršovo nám. (od č.p. 1208 po průchod na Mariánské náměstí podél Malé scény SD), ul. Na Baště (včetně průjezdu kolem parčíku), příjezd k č.p. 1200 ve Staré Tenici

13. 4. ul. Svatováclavská (od ul. Kollárova po ul. Průmyslová, včetně příjezdu k č.p. 908-913), Průmyslová (včetně příjezdu ke sběrným surovinám, a příjezdu ke garážím u železniční trati – asfaltobetonová vozovka), Stará Tenice - mimo příjezdu k č.p. 1200 (včetně příjezdu  k č.p. 1195, parkoviště u č.p. 1201-1202 a 1128-1129), ul. Menclovice, ul. Na Stavidle (od ul. Menclovice po ul. Na Splávku – bez parkoviště), podjezd a komunikace podél domů č.p. 592 - 314 v ul. J. z Poděbrad, ul. B. Němcové (včetně příjezdů a parkoviště u č. p. 941 a 880), J. E. Purkyně (včetně parkoviště podél komunikace, parkoviště za garážemi u č.p. 1257 a příjezdu k nemocnici po okružní křižovatku u hlavního vjezdu)

16. 4. nám. Republiky včetně parkoviště u č.p. 952 (bez  příjezdu a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133), ul. Husova, Chelčického, Za Alejí (včetně slepé části – příjezd k ZŠ), Revoluční (včetně parkoviště u č.p. 1023), ul. Zahradní od ul. Husova po restauraci Masáro (včetně obslužných komunikací u č.p. 1138 – 1159, č.p. 1161 – 1110,  1157-1158, Štěpnická od ul. J. E. Purkyně k domovu pro seniory a příjezdu k bytovému domu č.p. 1168 (včetně točny pro autobus a příjezdu ke zdravotnímu středisku a č.p. 1185)

17. 4. ul. Na Stavidle – parkoviště (v brzkých ranních hodinách), ul. Mánesova (včetně parkoviště u č. p. 940), Šafaříkova, nám. Republiky - příjezd a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133, Štěpnice - příjezdy k bloku 1, 2, 3, 4, Štěpnická od restaurace Masáro po odbočku k domovu pro seniory (včetně příjezdů k bytovým domům č.p. 1163-1164, č.p. 1165-1166, č.p. 1104 - zadní vstup do MŠ, č.p. 1087-1092

18. 4. ul. Zahrádky – páteřní komunikace (bez příjezdů k bytovým domům), ul. Jana Žižky, Prokopa Holého, Moravní nábřeží, Luční, Rybářská, Šaňákova, Mazurkova, V Zahradách                 

19. 4. ul. Na Zápovědi, Moravníky, ul. 1. Máje (po ul. Vinohradská včetně točny a parkoviště u hřbitova), Větrná (úsek mezi ul. Sadovou), Nad Špitálkami, parkoviště u kotelny v ul. Lomená

20. 4. ul. Lomená (bez parkoviště u kotelny), B. Buchlovana, J. Staňka, Sadová – část od ul. 1. Máje po ul. Derflanská, ul. Konečná (včetně parkoviště a příjezdu k č.p. 981), R. Kubíčka (včetně parkoviště vedle č.p. 102 a před č.p. 981).

23. 4. ul. Sadová – část od ul. Derflanská po ul. Větrná, ul. Derflanská, V. Vaculky (včetně parkoviště u č.p. 997), Větrná – část od ul. Solná cesta po ul. Sadová – č.p. 1036 (včetně obslužné komunikace k rodinným domům č.p. 415-423)

24. 4. ul. F. Kretze, Pplk. V. Štěrby, V. Perutky, V. Kulíška, Kopánky, Praporce, U Dvora, Jižní (bez privátní komunikace podél rodinných domů č.p. 1501-1519), Na Vyhlídce (komunikace v majetku města od č.p. 1466 po č.p. 1485), Jaktáře (včetně propojení z ul. Moravníky), U Cihelny (místní komunikace u č. p. 445-219)

25. 4. ul. Okružní (včetně slepé části k č.p. 770-771), Školní, Na Stráni, Nad Žlebem, Na Hraničkách, Polní, Stavařská, Na Nivách, Na Bahně, Jordán (oba úseky – k č.p. 1433 a propojení ul. 1. Máje a Jižní)

26. 4. ul. Vinohradská (včetně příjezdu k č.p. 826), Pod Rochusem (včetně asfaltobetonové komunikace na Rochus, točny a parkoviště na Rochusu), K Cihelně, Družstevní, Pod Zahrady (včetně příjezdu k č.p. 1023), Strmá, Příčná I, Příčná II, Příčná III, Nad Rybníkem, Pod Šibenicí, Kordon, U Potoka

27. 4. Jarošov – Pivovarská (místní komunikace u č. p. 360-516 a příjezd k bývalému pivovaru), U Řeky, Dolní, Údolní, U Bagru, Trávníky, Úzká, Na Trávníku, V Uličce, Stará cesta (včetně slepých částí k č.p. 234 a č.p. 208), Pod Kopcem, Na Kopečku, Nová cesta, Na Svárově, V Trpinkách, Drahy, Na Návsi (včetně příjezdů k č.p. 417, č.p. 46-48, č.p.571), Před Branou, Za Humny (po napojení na silnici II/497), Na Odlučí, Na Loukách, Markov, Louky – průtah od silnice II/497 po Markov (včetně obslužných komunikací k č.p. 492-495, č.p. 496-466, č.p. 503-506, č.p. 517-520)

30. 4. Jarošov – sídliště Louky – slepá část (včetně příjezdů k č.p. 438-439, č.p. 440-441, č.p. 442-443, č.p. 462-463, č.p. 464-465, č.p. 466-467 a č.p. 468-471), Sady - ul. Solná cesta (komunikace k č. p. 228-266), Pod Vinohrady, Železniční, Vřesová, Malostranská, Ztracená, Spálená, Za Dědinou, Na Kopci, Pod Lipkami (včetně příjezdů k č.p. 330 a 331), Za Kovárnou, Na Jordálce

 2. 5. Vésky - ul. Nová (včetně komunikace k železnici), Na Pastvišti, Hlinky, Ovocná, Na Mrmově, Květinová, Na Krajině (včetně příjezdu k č.p. 220), Za Hřištěm (včetně příjezdu k č.p. 206), Padělky, komunikace podél Olšavy (příjezd do průmyslové zóny), Míkovice – Hlavní (příjezd k č. p. 166), U Mlýna, Podboří, Radovy, Příkrá, Lesní, Partizánská,

         

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz