Dosavadní držitelé Ceny města

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997.

 • 1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)
 • 1998 - cena neudělena
 • 1999 - Ida Vaculková (keramička)
 • 2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)
 • 2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)
 • 2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)
 • 2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)
 • 2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel gymnázia, známý skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.
 • 2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a R. A. Kubíček (malíř)
 • 2006 - cena neudělena
 • 2007 - Karel Žallmann (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)
 • 2008 - PhDr. Josef Jančář (za kulturní a společenský přínos)
 • 2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)
 • 2010 - nebyla podána nominace
 • 2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)
 • 2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)
 • 2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)
 • 2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)
 • 2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel
  hudby)
 • 2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz