Dotazník pro vyplnění online

Dotazník - Revitalizace nábřeží Moravy

1.  Jak byste nábřeží charakterizovali, jak tento prostor vnímáte?*2. Uveďte, která tvrzení o přednostech nábřeží platí a jakou mají váhu
(5 = největší váha):

3. Uveďte, která tvrzení o záporech nábřeží platí a jakou mají váhu
(5 = největší váha):

4. Jak často nábřežím procházíte? *

5. Jak se na nábřeží dopravujete?*

6. Postrádáte lepší pěší a cyklo propojení s rybárnami? *

7. Cítíte se na nábřeží bezpečně? *

8. Měla by se obnovit restaurace Koruna s napojením na nábřeží? *

9. Jaké budovy by měly dotvářet nábřeží?*
10. Jaký charakter by mělo mít nábřeží v budoucnu?*


11. Kde vidíte možné propojení nábřeží s městem (vypište): *

12. Jak byste chtěli na nábřeží trávit svůj volný čas?*
Prosíme o vyznačení identifikačních údajů:

Věk *

Pohlaví *

Bydliště *