eGovernment

egon.gif Dnem 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Cílem zákona je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, a to včetně sledování toho, jak se věci vyvíjejí uvnitř úřadů.

Rada města Uherské Hradiště schválila zapojení našeho města do projektu zavedení eGovernmentu ve veřejné správě. Projekt je řízený a podporovaný Ministerstvem vnitra ČR a hrazený z finančních prostředků fondů EU.

Kontakty:

  • egon@mesto-uh_cz - kontaktní e-mailová adresa pro dotazy, připomínky a návrhy na téma eGovernment
  • Ing. Radomíra Šipková – hlavní koordinátor zavedení eGovernmentu

Technologické centrum ORP Uherské Hradiště

Informace o zřízení a činnosti Technologického centra ORP města Uherské Hradiště.