Ke stažení: Zemědělský půdní fond

 

Složky

Soubory

Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), výpočet odvodů, bilance skrývky, obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF. 

Vytvoření složky: 14.02.2017 15:19 Jindřich Stašek
Počet zobrazení: 310