GIS - geografický informační systém

Užitečné odkazy:
  • JDTM-ZK - digitální technická mapa Zlínského kraje
  • JUAP-ZK - data územně analytických podkladů (ÚAP) a územních plánů (ÚP) Zlínského kraje

 

Data v GIS

 

Mapové projekty

 

Pasporty