GIS - geografický informační systém

Stávající stav GIS

V roce 2004 byl zakoupen první mapový server od společnosti T-MAPY. V roce 2016 bylo rozhodnuto, že stávající mapové projekty převedeme do nového virtuálního mapového serveru. Migrace GIS probíhá v současné době paralelně s provozem stávajícího informačního systému.

Přechodný stav GIS

Nyní na webu máme odkazy na stávající mapové projekty. Předpoklad je, že v měsíci listopadu 2017 již budeme mít převeden mapový server pro veřejnost. Prosím omluvte možné výpadky některých služeb. Pracuje se na nové verzi GIS prostředí, přičemž stávající mapové projekty pak nebude pod současnou URL možné zobrazit..

Stav po migraci GIS

Bude k dispozici jen jeden server, kde budou aplikace jak pro úřad, tak pro veřejnost s možností přístupu externistů. Výhody nového řešení:

  • Rychlost
  • Přehlednost
  • Responzivní design (přizpůsobeno mobilním zařízením)
  • Efektivnější správa uživatelů (vytváření rolí)
  • Centrální správa aplikací (T-MAPY nasazují stejné šablony pro všechny zákazníky. Pokud někdo objeví chybu, je opravena všem)

Užitečné odkazy:
  • JDTM-ZK - digitální technická mapa Zlínského kraje
  • JUAP-ZK - data územně analytických podkladů (ÚAP) a územních plánů (ÚP) Zlínského kraje

 

Data v GIS

 

Mapové projekty

 

Pasporty