Informace o výměně řidičských průkazů

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - Informace o výměně řidičských průkazů, vydávaných od 1. 5. 2004

Od 1. 5. 2004 v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie začal náš stát prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávat nový řidičský průkaz. Dle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění je výměna starších typů řidičských průkazů za nový bezplatná (pokud nedošlo ke změně údajů v ŘP). Platnost nových řidičských průkazů je uvedena v kolonce 4b.

Platnost stávajících řidičských průkazů je omezena podle data vydání následovně:
Řidičský průkaz vydáván (od – do) ......................... ukončení platnosti

01. 01. 2001 – 30. 04. 2004 ................................. 31. 12. 2013
01. 05. 2004 - PLATNOST VYZNAČENA NA DOKLADU (kol. 4a - 4b)

Nový řidičský průkaz je vydáván centrálně ve Státní tiskárně cenin a pro jeho vyřízení je stanovena dvacetidenní lhůta. Na požádání je možno vydat řidičský průkaz ve lhůtě do 5 pracovních dnů, správní poplatek je stanoven v tomto případě na 500 Kč. Platnost nového řidičského průkazu je omezena na deset let. V případě ztráty nebo odcizení řidičského průkazu je vydáván náhradní doklad na dobu nejdéle 30 dnů, platný pouze na území naší republiky.

Změna ve vyznačování skupin řidičských oprávnění do řidičského průkazu je provedena novelou z. č. 297/2011 Sb.kdy je novelizován zákon 361/2000 Sb.
Od 19. 1. 2013 jsou přijímány žádosti o vydání řidičského průkazu, kdy u vydaných řidičských průkazech po tomto datu jsou vyznačovány „všechny“ skupiny řidičských oprávnění, které je žadatel oprávněn řídit.

Nově je u držitelů průkazu profesní způsobilost vyznačována tato způsobilost do řidičského průkazu  a to harmonizovaným kódem 95 (XX.XX.XXXX) , řidičský průkaz je vydán s platností na pět let a průkaz profesní způsobilosti se již nevydává. 
Předchozí řidičské průkazy vydávané po datu 1. 5. 2004 mají platnost vyznačeno na řidičském průkazu a zůstávají v platnosti.