Informace útvaru

Reklamy ve veřejném prostoru

reklama_perex.jpg Na září roku 2017 se město rozhodlo uspořádat workshop na téma reklamní smog ve veřejném prostoru. Půjde o dialog s odbornou i laickou veřejností, jehož výsledkem by mělo být zmapování současné situace a nalezení vhodného kompromisu, který povede ke zvýšení efektivity informačních sdělení a zlepšení kulturní úrovně městského parteru.

 

Městská památková zóna