Koncepce a strategie

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala skutečným potřebám uživatelů, ale také finančním možnostem města.

 

Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvem města Uherské Hradiště byla 20. června 2011 schválena aktualizace Strategického plánu rozvoje města do roku 2020.

 

Územní studie Sadská výšina

Město pořídilo novou koncepci využití širšího území Sadské výšiny.

 

 

doc.pngAkční plán města pro období 2014 - 2017, soubor typu doc, (1,23 MB)
Komplexní soubor strategických opatření vedoucích k naplnění schválených cílů stanovených ve strategickém plánu pro další období. 

xls.pngVyhodnocení Akčního plánu 2013 - 2016, soubor typu xls, (39 kB)

pdf.pngKoncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (1,68 MB)